Center for Cybersikkerhed

Bestyrelsesforeningen udgiver vejledning om cybersikkerhed

Dansk

Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer er klar med en række anbefalinger, der skal ruste bestyrelsesmedlemmer til en bedre forståelse af cyber- og informationssikkerhed.

Anbefalingerne er udarbejdet som et led i projektet ”Styrkelse af strategiske cyberkompetencer i danske virksomheder”, der har til formål at øge opmærksomheden over for cyberrisici og at styrke kompetencerne inden for cybersikkerhed i danske bestyrelser og direktioner, herunder bestyrelser og direktioner i små- og mellemstore virksomheder.

CFCS udgiver vejledning om sikkerhed i industrielle kontrolsystemer

Dansk

Center for Cybersikkerhed (CFCS) har udgivet en ny vejledning - denne gang om sikkerhed i industrielle kontrolsystemer.

Vejledningen adresserer, ifølge CFCS, nogle af de it-sikkerhedsmæssige udfordringer, man står med i forbindelse med håndteringen af industrikontrolsystemer.

Vejledningen beskriver syv konkrete skridt på vejen til bedre sikkerhed.

De syv punkter er:

CFCS udgiver trusselsvurdering om cyberangreb mod forsyningskæden

Dansk

Cyberangreb kan smugles ind gennem bagdøren via dine leverandører også i de samfundsvigtige sektorer.

Derfor har Center for Cybersikkerhed (CFCS) nu udarbejdet en trusselsvurdering på området, der kan anvendes af virksomheder og myndigheder til at sætte fokus på trusler mod forsyningskæden.

Ny rapport fra CFCS: Statsstøttet hackergruppe forsøger at kompromittere netværksudstyr i Danmark

Dansk

Undersøgelsesrapport: Forsøg på kompromittering af netværksudstyr fra CFCS gør opmærksom på en bestemt type af cyberangreb og indeholder forslag til tiltag, som kan hjælpe myndigheder og virksomheder til at beskytte sig mod lignende aktivitet.

Hovedkonklusionerne i rapporten er:

CFCS: Ubevidste insidere er involveret i op mod halvdelen af sikkerhedshændelserne i en organisation

Dansk

Center for Cybersikkerhed (CFSC) og Politiets Efterretningstjeneste (PET) har udgivet en trusselsvurdering om cybertruslen fra medarbejdere som, bevidst eller ubevidst, truer informationssikkerheden i organisationen. Vurderingen er henvendt til ledelsen ved myndigheder og virksomheder.

Hovedvurderingerne ser således ud:

CFCS udgiver trusselsvurdering for søfartssektoren

Dansk

Center for cybersikkerhed (CFCS) har udgivet en ny trusselsvurdering, denne gang for søfartssektoren.

Her vurderes det, at de største cybertrusler mod søfartssektoren er cyberspionage og cyberkriminalitet.

Ransomware er ifølge CFCS særlig problematisk, da det i værste fald kan påvirke driften i søfartssektoren. Driften kan eksempelvis blive påvirket, hvis operative systemer om bord på skibe bliver inficerede med ransomware og isoleret fra omverdenen.

Center for Cybersikkerhed åbner Cybersituationscenter

Dansk

I dag, fredag den 28. september, åbner forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen og chef for Center for Cybersikkerhed Thomas Lund-Sørensen, Cybersituationscenteret.

Centret oprettes under Forsvarets Efterretningstjeneste og få en række opgaver i forbindelse med fremtidens opretholdelse af informationssikkerheden.

Det handler blandt andet om:

Center for Cybersikkerhed udgiver trusselsvurdering for energisektoren.

Dansk

Center for Cybersikkerhed (CFCS) tager med jævne mellemrum sikkerheds-temperaturen på den kritiske infrastruktur i Danmark.

Og der er netop udkommet en trusselsvurdering for energisektoren i landet.

Her kan man blandt andet læse, at Danmarks rolle som foregangsland for omstilling til grøn energi gør, at nogle lande forsøger at indhente informationer, der kan bruges til udvikling af deres energisektor og virksomhed.

Center for Cybersikkerhed udgiver trusselsvurdering for finanssektoren

Dansk

Finanssektoren er et oplagt mål for cyberkriminalitet, det vurderer Center for Cybersikkerhed (CFCS).

Cyberangreb mod finanssektoren kan give store tab for virksomhederne, men kan også have konsekvenser for den samfundsvigtige service, som sektoren yder. Større cyberangreb mod sektoren kan i værste fald føre til tab af tillid og påvirke den finansielle stabilitet i Danmark, lyder det fra CFCS.

Selve trusselsvurderingen er opdelt i fire forskellige områder, og hovedtruslerne fordeler sig således:

Center for Cybersikkerhed er klar med en trusselsvurdering for sundhedssektoren

Dansk

Center for Cybersikkerhed har netop udsendt en ny trusselsvurdering, der redegør for cybertrusler, som er rettet imod den danske sundhedssektor.

Hensigten er, at orientere sundhedssektoren om truslerne, så den bedre kan beskytte sig. Trusselsvurderingen kan eksempelvis indgå i risikovurderingen for sektoren i forbindelse med den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Hovedvurderingerne er:

Sider

Abonnér på RSS - Center for Cybersikkerhed