Center for Cybersikkerhed

Center for cybersikkerhed hæver trusselsniveauet

Center for Cybersikkerhed har i dag hævet trusselsniveauet for destruktive cyberangreb fra LAV til MIDDEL og tilføjer i den forbindelse, at det ”..er muligt, at organisationer i Danmark vil blive udsat for destruktive cyberangreb.”

Der er tale om trusselsniveauet for destruktive cyberangreb for Danmark ”generelt”, hvor CFCS vurderer, at mange typer af organisationer i samfundsvigtige sektorer vil kunne blive udvalgt som mål for eventuelle destruktive cyberangreb.

Anledningen er flere:

Dansk

Cyberkriminelle reorganiserer sig

Center for cybersikkerhed har udgivet en ny trusselsvurdering, der har fået titlen ’Gamle hackere på nye platforme’. Udtrykket dækker over det faktum, at flere hackergrupperinger hen under sommeren har reorganiseret sig og flyttet deres aktiviteter andre steder hen.

Det drejer sig ikke kun om relancering af grupper under nye navne, men også at de kriminelle har skiftet arbejdsgiver – forstået på den måde, at de gået fra en gruppe til en anden.

Dansk

CFCS: Truslen fra spionage mod dansk forskning stiger

Truslen mod dansk viden er i stigning. Sådan lyder vurderingen i korte træk fra Center for cybersikkerhed, der fredag i sidste uge sendte en ny trusselsvurdering på gaden. Det er første gang siden 2018, at en trusselsvurdering fra CFCS specifikt behandler dansk forskning og derfor påkalder den sig også ekstra opmærksomhed.   

Dansk

Bestyrelsesforeningen udgiver vejledning om cybersikkerhed

Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer er klar med en række anbefalinger, der skal ruste bestyrelsesmedlemmer til en bedre forståelse af cyber- og informationssikkerhed.

Anbefalingerne er udarbejdet som et led i projektet ”Styrkelse af strategiske cyberkompetencer i danske virksomheder”, der har til formål at øge opmærksomheden over for cyberrisici og at styrke kompetencerne inden for cybersikkerhed i danske bestyrelser og direktioner, herunder bestyrelser og direktioner i små- og mellemstore virksomheder.

Dansk

CFCS udgiver vejledning om sikkerhed i industrielle kontrolsystemer

Center for Cybersikkerhed (CFCS) har udgivet en ny vejledning - denne gang om sikkerhed i industrielle kontrolsystemer.

Vejledningen adresserer, ifølge CFCS, nogle af de it-sikkerhedsmæssige udfordringer, man står med i forbindelse med håndteringen af industrikontrolsystemer.

Vejledningen beskriver syv konkrete skridt på vejen til bedre sikkerhed.

De syv punkter er:

Dansk

CFCS udgiver trusselsvurdering om cyberangreb mod forsyningskæden

Cyberangreb kan smugles ind gennem bagdøren via dine leverandører også i de samfundsvigtige sektorer.

Derfor har Center for Cybersikkerhed (CFCS) nu udarbejdet en trusselsvurdering på området, der kan anvendes af virksomheder og myndigheder til at sætte fokus på trusler mod forsyningskæden.

Dansk

Ny rapport fra CFCS: Statsstøttet hackergruppe forsøger at kompromittere netværksudstyr i Danmark

Undersøgelsesrapport: Forsøg på kompromittering af netværksudstyr fra CFCS gør opmærksom på en bestemt type af cyberangreb og indeholder forslag til tiltag, som kan hjælpe myndigheder og virksomheder til at beskytte sig mod lignende aktivitet.

Hovedkonklusionerne i rapporten er:

Dansk

CFCS: Ubevidste insidere er involveret i op mod halvdelen af sikkerhedshændelserne i en organisation

Center for Cybersikkerhed (CFSC) og Politiets Efterretningstjeneste (PET) har udgivet en trusselsvurdering om cybertruslen fra medarbejdere som, bevidst eller ubevidst, truer informationssikkerheden i organisationen. Vurderingen er henvendt til ledelsen ved myndigheder og virksomheder.

Hovedvurderingerne ser således ud:

Dansk

CFCS udgiver trusselsvurdering for søfartssektoren

Center for cybersikkerhed (CFCS) har udgivet en ny trusselsvurdering, denne gang for søfartssektoren.

Her vurderes det, at de største cybertrusler mod søfartssektoren er cyberspionage og cyberkriminalitet.

Ransomware er ifølge CFCS særlig problematisk, da det i værste fald kan påvirke driften i søfartssektoren. Driften kan eksempelvis blive påvirket, hvis operative systemer om bord på skibe bliver inficerede med ransomware og isoleret fra omverdenen.

Dansk

Center for Cybersikkerhed åbner Cybersituationscenter

I dag, fredag den 28. september, åbner forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste Lars Findsen og chef for Center for Cybersikkerhed Thomas Lund-Sørensen, Cybersituationscenteret.

Centret oprettes under Forsvarets Efterretningstjeneste og få en række opgaver i forbindelse med fremtidens opretholdelse af informationssikkerheden.

Det handler blandt andet om:

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - Center for Cybersikkerhed