trusselsvurdering

Center for Cybersikkerhed (CFCS) har udgivet 2022 cybertrusselsvurderingen mod Danmark

Centeret vurderer, at cyberkriminalitet i langt de fleste tilfælde handler om økonomisk gevinst for hackerne og udgør en af de mest alvorlige trusler mod Danmark og har omfattende økonomiske omkostninger for ofrene.

Cyberspionage udføres for det meste af andre stater, med det formål at få adgang til sensitiv og værdifuld viden, som danske virksomheder, offentlige institutioner og forskere, viden, som hvis det kompromitteres, kan den blive misbrugt til eksempelvis at svække Danmarks udenrigspolitiske indflydelse, og i sidste ende få betydning for Danmarks sikkerhed.

Dansk

Klumme: CFCS hæver trusselsniveauet mod telesektoren

Sådan står der at læse i Center for Cybersikkerheds trusselsvurdering, som blev udsendt fredag den 2. juni. Trusselsvurderingen vedrører specifikt telesektoren og afløser dermed den seneste trusselsvurdering mod sektoren, som er fra 2019.

Konkret sænkes niveauet for så vidt angår spionage fra HØJ til MIDDEL og niveauet for cyberaktivisme hæves fra LAV til MIDDEL.

Selvom telesektoren ikke direkte har med uddannelses- og forskningsområdet at gøre, så er trusselsvurderingen alligevel relevant at kaste et blik på af to årsager:

Dansk

DKCERTs Trendrapport 2022 på gaden

DKCERT har i dag publiceret sin årlige trendrapport. En rapport, som dels er DKCERTs beretning om året, der er gået, dels er DKCERTs bud på de trends, vi forventer vil være fremherskende.

Rapporten indledes med årets vurdering af cybertruslerne mod sektoren, som konkluderer – hvilket næppe kan være en overraskelse for mange – at truslen fra cyberkriminalitet og cyberspionage er meget høj. Sådan har den været i flere år, og det ændrer krigen i Ukraine ikke på.

Dansk

CFCS: Krigen ændrer ikke på vurderingen af truslen mod Danmark

Center for cybersikkerhed har den 15. marts udgivet en trusselsvurdering set i lyset af Ruslands invasion af Ukraine.

CFCS skriver i indledningen til vurderingen, at formålet bl.a. er at give en uddybende forklaring på, hvorfor CFCS fastholder trusselsniveauerne for cybertruslen mod Danmark og en forståelse for de faktorer, som kan få betydning for, hvordan truslen udvikler sig.

Dansk

Hvorfor trusselsvurderinger er vigtige

Rusland kan have stået bag cyberspionage mod Universitetet i Tromø (UiT – Norges arktiske Universitet). Det skriver Computerworld på baggrund af en artikel på den norske, statslige tv-station NRKs hjemmeside.

Selve hændelsen fandt sted tilbage i 2020, et hackerangreb, der blev betegnet som ’alvorligt og uafklaret’. At sagen kommer frem nu skyldes, at NRK er kommet i besiddelse af oplysninger, der efter NRKs opfattelse viser, at Rusland stod bag angrebet.

Dansk

CFCS: Truslen fra spionage mod dansk forskning stiger

Truslen mod dansk viden er i stigning. Sådan lyder vurderingen i korte træk fra Center for cybersikkerhed, der fredag i sidste uge sendte en ny trusselsvurdering på gaden. Det er første gang siden 2018, at en trusselsvurdering fra CFCS specifikt behandler dansk forskning og derfor påkalder den sig også ekstra opmærksomhed.   

Dansk

Ny trusselsvurdering for luftfartssektoren

Center for Cybersikkerhed (CFSC) vurderer, at cyberkriminalitet er den største digitale trussel mod luftfartssektoren.

I løbet af de næste par år kan luftfartssektoren således forvente at blive ramt af forsøg på cyberkriminalitet. Særligt ransomware udgør en trussel mod sektoren, men sektoren kan også forvente forsøg på direktørsvindel og tyveri af kreditkortoplysninger, skriver CFCS i trusselsvurderingen.

Vurderingen analyserer truslerne mod danske lufttrafikstyrings- og luftfartsmyndigheder, lufthavne, flyselskaber og underleverandører til flyproducenter.

Dansk

Her er DKCERTs vurdering af trusselslandskabet for uddannelses- og forskningssektoren

DKCERT har udarbejdet en trusselsvurdering for universitetssektoren, hvor der foretages en vurdering af troværdigheden og alvoren af en potentiel trussel såvel som sandsynligheden for, at truslen bliver en realitet.

”Vi har valgt at opbygge vores trusselsvurderingen efter samme metode som den, der anvendes af Center for Cybersikkerhed (CFCS) i forbindelse med deres trusselsvurderinger for de seks samfundskritiske sektorer,” fortæller Morten Eeg Ejrnæs Nielsen, der har været projektleder på trusselsvurderingen fra DKCERT, da vi møder ham på DeiC Konference 2019.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - trusselsvurdering