Bestyrelsesforeningen udgiver vejledning om cybersikkerhed

En ny vejledning skal stille skarpt på informationssikkerhed i bestyrelseslokalet.

Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer er klar med en række anbefalinger, der skal ruste bestyrelsesmedlemmer til en bedre forståelse af cyber- og informationssikkerhed.

Anbefalingerne er udarbejdet som et led i projektet ”Styrkelse af strategiske cyberkompetencer i danske virksomheder”, der har til formål at øge opmærksomheden over for cyberrisici og at styrke kompetencerne inden for cybersikkerhed i danske bestyrelser og direktioner, herunder bestyrelser og direktioner i små- og mellemstore virksomheder.

Projektet udføres af Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer i samarbejde med en partnerkreds bestående af CBS, CBS Bestyrelsesuddannelserne, Aalborg Universitet (AAU), World Economic Forum, Dubex, EY, IBM, PwC, Center for Cybersikkerhed (CFCS) og Kromann Reumert.

Du kan finde hele vejledningen via nedenstående link.

Link:

Cybersikkerhed for bestyrelser.