CFCS udgiver vejledning om sikkerhed i industrielle kontrolsystemer

Center for Cybersikkerhed har udarbejdet en vejledning om sikkerhed i industrikontrolsystemer, der eksempelvis anvendes til styring og overvågning af fysiske systemer i industriel produktion og kritisk infrastruktur.

Center for Cybersikkerhed (CFCS) har udgivet en ny vejledning - denne gang om sikkerhed i industrielle kontrolsystemer.

Vejledningen adresserer, ifølge CFCS, nogle af de it-sikkerhedsmæssige udfordringer, man står med i forbindelse med håndteringen af industrikontrolsystemer.

Vejledningen beskriver syv konkrete skridt på vejen til bedre sikkerhed.

De syv punkter er:

  • Overblik over det eksisterende system
  • Politikker og procedurer
  • Awareness og uddannelse af systembrugere
  • Segmentering af netværk
  • Adgangsstyring
  • Komponenterne i systemet
  • Overvågning og hændelseshåndtering

Du kan finde vejledningen via nedenstående link.

Link: