CFCS udgiver trusselsvurdering for søfartssektoren

Center for cybersikkerhed anser ransomware og spionage som de værste trusler mod søfartssektoren.

Center for cybersikkerhed (CFCS) har udgivet en ny trusselsvurdering, denne gang for søfartssektoren.

Her vurderes det, at de største cybertrusler mod søfartssektoren er cyberspionage og cyberkriminalitet.

Ransomware er ifølge CFCS særlig problematisk, da det i værste fald kan påvirke driften i søfartssektoren. Driften kan eksempelvis blive påvirket, hvis operative systemer om bord på skibe bliver inficerede med ransomware og isoleret fra omverdenen.

Driften kan ligeledes blive påvirket, hvis administrative systemer hos en maritim virksomhed bliver inficerede med ransomware.

Hovedvurderingerne i rapporten er følgende:  

  • Truslen fra cyberspionage mod den danske søfartssektor er meget høj.

Truslen kommer særligt fra fremmede stater, der både kan have økonomisk og politisk interesse i at spionere mod virksomheder og myndigheder i søfartssektoren.

  • Truslen fra cyberkriminalitet mod søfartssektoren er meget høj.

Cyberkriminelle retter mange forskellige slags cyberangreb mod virksomheder og myndigheder i søfartssektoren. Udover at have økonomiske konsekvenser kan cyberkriminalitet i værste fald forstyrre driften i sektoren.

  • Truslen fra cyberaktivisme og cyberterror er lav.

Links:

Trusselsvurdering for søfartssektoren, information fra CFCS (PDF-format).