Råd nr. 3: Kend lovgivningen

Cybervoxpop: Kender I lovgivningen for videnoverførsel?

En lang række varer og teknologier er kategoriseret kritiske af EU og er derfor underlagt eksportkontrol. Det er vigtigt at holde sig for øje, at lovgivningen både gælder fysiske produkter og videnoverførsel. Hertil kommer, at der er fastsat lovgivning angående direkte investeringer for at forhindre, at udenlandske investeringer kan udgøre en trussel mod Danmarks sikkerhed.

I hvilken grad kender I lovgivningen vedr. fysiske produkter og videnoverførsel ift. eksportkontrol på jeres område?

DKCERT gennemfører i cybersikkerhedsmåneden en cybervoxpop med udgangspunkt i de ti råd fra den genudgivne publikation "Er jeres forskning i fare?" fra Uddannelses- og forskningsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og PET. Hver uge i oktober tager vi to af rådene op og stiller vi spørgsmål til efterlevelsen af dem. Læs publikationen i sin helhed på https://ufm.dk/publikationer/2023/er-jeres-forskning-i-fare
Keywords: