Råd nr. 8: Sæt rammer for besøg

Cybervoxpop: Har I sat rammer for besøg fra udlandet?

Der kan opstå forskellige problematiske situationer i forbindelse med besøg fra udlandet. Inden besøget kan I vurdere, hvilke informationer I gerne vil dele med jeres gæster, og særligt hvad I ikke ønsker at dele. Vær opmærksom på, hvis der foretages ændringer i deltagerlisten i sidste øjeblik. Gå lokalerne igennem inden besøget, så der ikke ligger beskyttelsesværdige informationer fremme, der hvor de besøgende får adgang.

Under besøget kan I være opmærksom på, om gæsternes adfærd afviger fra normalbilledet. Fotograferer og filmer de atypisk meget? Er der deltagere, der ikke holder sig til gruppen, men forsvinder og dukker op uventede steder? Bliver der stillet spørgsmål, som falder uden for besøgets formål? Tillad ikke, at fremmed software og hardware bliver installeret – heller ikke i forbindelse med præsentationer. Det er bedre, hvis de besøgende kobler deres egen computer til en projektor frem for at benytte et USB stik i jeres computer. For at undgå kritiske situationer bør I bl.a. sørge for et tilstrækkeligt antal medarbejdere, der kan ledsage gæsterne og holde opsyn.

I hvilken grad er I opmærksomme på forberedelser ift. beskyttelse af informationer i forbindelse med udenlandske besøg?

 

DKCERT gennemfører i cybersikkerhedsmåneden en cybervoxpop med udgangspunkt i de ti råd fra den genudgivne publikation "Er jeres forskning i fare?" fra Uddannelses- og forskningsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og PET. Hver uge i oktober tager vi to af rådene op og stiller vi spørgsmål til efterlevelsen af dem. Læs publikationen i sin helhed på https://ufm.dk/publikationer/2023/er-jeres-forskning-i-fare

Keywords: