Råd nr. 7: Hav fokus på den fysiske sikkerhed

Cybervoxpop: Har I fokus på den fysiske sikkerhed?

I kan arbejde med den fysiske sikring for at reducere risikoen for tyveri af viden, teknologi og produkter. Mange tiltag skal realiseres centralt. Det gælder fx valg af adgangskontrol, alarmer og overvågning.

Men den enkelte kan også gøre en forskel:

  • Har I adgangskoder, så beskyt dem, så uvedkommende ikke kan aflæse dem.
  • Bær dit ID kort synligt, når du er på arbejde. Det reducerer bl.a. muligheden for ”tail gating” – at en person uden ID kort hægter sig på en, der har det, og på den måde skaffer sig uautoriseret adgang. Gem dit ID kort væk, når det ikke er relevant længere, fx til og fra din arbejdsplads.
  • Begræns mulighederne for indkig udefra. Indret din arbejdsplads så skærme, tavler mv. vender væk fra fx vinduer. Alternativt kan du bruge gardiner og persienner efter behov.
  • Vær opmærksom på det fysiske miljø – er der fx tegn på, at der har været forsøg på indbrud.
  • Vær opmærksom på kompromittering af fysiske sikringsforanstaltninger som fx kiler i sikringsdøre.
  • Etabler og overhold en procedure for sikker opbevaring. Har du et skab med kode, bør du sikre, at den ikke kan blive aflæst.
  • Etabler og overhold en lukkeprocedure, så fx vinduer, døre og skabe lukkes, når lokalet forlades.
  • Etabler og overhold en politik for sikker bortskaffelse af dokumenter og lignende. Brug fx en makulator.

I hvilken grad har I fokus på den fysiske sikkerhed i jeres enhed?

 

DKCERT gennemfører i cybersikkerhedsmåneden en cybervoxpop med udgangspunkt i de ti råd fra den genudgivne publikation "Er jeres forskning i fare?" fra Uddannelses- og forskningsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og PET. Hver uge i oktober tager vi to af rådene op og stiller vi spørgsmål til efterlevelsen af dem. Læs publikationen i sin helhed på https://ufm.dk/publikationer/2023/er-jeres-forskning-i-fare

Keywords: