Råd nr. 2: Vurder værdien af jeres forskning

Cybervoxpop: Har I vurderet værdien af jeres forskning?

Det er jer, der fx er tilknyttet en forskningsinstitution eller en højteknologisk virksomhed, der er de bedste til at vurdere værdien og anvendelsesmulighederne af et forskningsprojekt, en teknologi eller et produkt. Overvej om forskningsresultater, nye teknologier m.v. er kommercielt interessante, er relateret til sikkerheds og forsvarsteknologier, har både civile og militære anvendelsesmuligheder m.m. Helt enkelt kan man sige, at I skal overveje, hvilke informationer og data I ikke har ”råd” til at miste. Ud fra jeres vurdering af værdi kan I også beslutte, hvem der skal have adgang til hvad, både fysisk og elektronisk.

I hvilken grad har I foretaget en vurdering af værdien af jeres forskning?

DKCERT gennemfører i cybersikkerhedsmåneden en cybervoxpop med udgangspunkt i de ti råd fra den genudgivne publikation "Er jeres forskning i fare?" fra Uddannelses- og forskningsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og PET. Hver uge i oktober tager vi to af rådene op og stiller vi spørgsmål til efterlevelsen af dem. Læs publikationen i sin helhed på https://ufm.dk/publikationer/2023/er-jeres-forskning-i-fare