Råd nr. 1 Vær bevidst om cybertruslen

Cybervoxpop: Er I bevidste om cybertruslen i jeres enhed?

En forudsætning for beskyttelse af forskningen er bevidstheden om spionagetruslen og metoderne. Med bevidsthed kan man holde trusselsbilledet op imod de værdier, fx data og teknologier, som det vurderes, der skal beskyttes. På den baggrund kan I sikre, at jeres sikkerhedsprocedurer og tiltag er på det ønskede niveau. Det er desuden vigtigt at udbrede kendskabet til spionagetruslen, så der er konsensus om at gøre en fælles indsats. Orienter jer gerne i de trusselsvurderinger, som PET løbende udgiver.

I hvilken grad er I bevidste om cybertruslen i jeres enhed?

DKCERT gennemfører i cybersikkerhedsmåneden en cybervoxpop med udgangspunkt i de ti råd fra den genudgivne publikation "Er jeres forskning i fare?" fra Uddannelses- og forskningsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og PET. Hver uge i oktober tager vi to af rådene op og stiller vi spørgsmål til efterlevelsen af dem. Læs publikationen i sin helhed på https://ufm.dk/publikationer/2023/er-jeres-forskning-i-fare