Borgernes informationssikkerhed

CFCS: Cybertruslen mod Danmark 2021

Center for cybersikkerhed har i dag sendt sin nye trusselsvurdering på gaden. Formålet med vurderingen, skriver CFCS selv, er, ’.. at informere danske beslutningstagere, myndigheder og virksomheder om cybertruslen mod Danmark. Viden om truslen skal bl.a. kunne bruges til at prioritere tiltag hos den enkelte myndighed og virksomhed. Dette produkt vurderer trusselsniveauerne for forskellige typer af cybertrusler, men trusselsvurderingen indeholder ikke konkrete råd og vejledninger til at imødegå disse trusler.’

Dansk

Cybersituationsbilledet 2020/21

Center for Cybersikkerhed har i fem år udgivet en vurdering af cybertruslen mod Danmark. I alle årene har truslen fra cyberkriminalitet og cyberspionage været vurderet som MEGET HØJ. I den seneste trusselsvurdering, der udkom i juni 20202, gentages vurderingen, og en opdatering ses i Forsvarets Efterretningstjenestes efterretningsmæssige risikovurdering fra december 20203. Her fremgår det, at udnyttelsen af COVID-19 udgør et nyt element i det samlede trusselsbillede, men ‘..truslerne har derudover ikke ændret sig markant. 

Dansk

Analyse fra DKCERT og Digitaliseringsstyrelsen: COVID-19 udfordrer sikkerheden på hjemmearbejdspladserne

DKCERT og Digitaliseringsstyrelsen offentliggør i dag en analyse om danskernes informationssikkerhed. Analysen undersøger på baggrund data indsamlet af MEGAFON A/S i tredje kvartal 2020 borgere og offentligt ansattes adfærd og viden om digitale trusler og samt deres efterlevelse af rådene til en sikker digital hverdag.

Det er sjette gang undersøgelsen er blevet gennemført, og den viser bl.a., at få borgere falder i phishingfælden, at kodeord stadig er en akilleshæl for danskernes informationssikkerhed, og at hjemmearbejde udfordrer arbejdspladsernes sikkerhed.

Dansk

Over 200.000 danskere har mistet penge på nettet i 2018

Henrik Larsen, chef for DKCERT
Henrik Larsen, der er chef for DKCERT, skriver hver måned på Computerworld Online om aktuelle it-sikkerhedsspørgsmål. Kommentarerne bringes her, efterhånden som de udkommer.

DKCERT har i flere år gennemført en statistisk undersøgelse af danskernes informationssikkerhed. I 2018 har vi gjort det i et samarbejde med Digitaliseringsstyrelsen, KL og Danske Regioner.

Dansk

Ny portal skal give danskerne råd om informationssikkerhed

Sikkerdigital.dk er en ny portal, der skal fungere som en samlet indgang til viden om informationssikkerhed til borgere, virksomheder eller myndigheder i landet.

Et websted, hvor du kan blive klogere på de digitale trusler og få råd og vejledning til et sikkert og digitalt liv.

Portalen er en del af den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi.

Det er Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen, der står bag Sikkerdigital.dk i samarbejde med Center for Cybersikkerhed, Politiet, PET, Datatilsynet, Det Kriminalpræventive Råd og Forbrugerrådet TÆNK.

Dansk

NemID nøgleapp er et telefon-supplement til nøglekortet

Det lille papkort med de sekscifrede koder, der giver to-faktor sikkerhed til eksempelvis din netbank eller borger.dk, er ved at blive fortid.

Finans Danmark og Digitaliseringsstyrelsen har nemlig netop lanceret en NemID-app til telefonener med Android- og Apples platform.

Ifølge Finans Danmark er sikkerhedsniveauet i appen på samme niveau som ved brug af det analoge nøglekort.

Appen er udviklet som et supplement til nøglekortet, ikke som en erstatning. Man kan således sagtens bruge sit nøglekort, hvis man er glad for det.

Dansk

Regeringen er klar med ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed

Regeringen har netop fremlagt 25 initiativer, der har til formål at styrke samfundets forsvar imod cyberangreb og it-kriminelle. I de kommende år vil regeringen afsætte 1,5 milliarder kroner til projektet.

Strategien stiller krav om at energi-, transport, tele-, finans-, sundheds- og søfartssektoren skal udarbejde en delstrategi for arbejdet med informationssikkerhed inden udgangen af 2018. Hver sektor skal desuden oprette en dedikeret cybersikkerhedsenhed.

Dansk

Center for Cybersikkerhed er klar med nyt trusselsbillede mod Danmark

Center for Cybersikkerhed i Forsvarets Efterretningstjeneste har nu udgivet sin årlige nationale trusselsvurdering.

Som de sidste års trusselsvurderinger har vist, er det en vedvarende trussel, Danmark vil stå over for på længere sigt, og som kræver en øget indsats for at beskytte imod, opdage og bekæmpe cyberangreb.

Center for Cybersikkerhed vurderer, at den alvorligste trussel kommer fra fremmede stater og kriminelle netværk.

Dansk

Sikkerhedskopiering er et overraskende stort problem for både danske virksomheder og for private brugere

Henrik Larsen, chef for DKCERT
Henrik Larsen, der er chef for DKCERT, skriver hver måned på Computerworld Online om aktuelle it-sikkerhedsspørgsmål. Kommentarerne bringes her, efterhånden som de udkommer.

Otte procent af medarbejderne i danske virksomheder har mistet data som følge af manglende sikkerhedskopiering.

Dansk

Sider

Abonnér på RSS - Borgernes informationssikkerhed