CFCS hæver trusselsniveauet for cyberaktivisme

Niveauet hæves på baggrund af pro-russiske hackeres høje aktivitetsniveau mod NATO-lande og øget kapacitet blandt grupperne.

Center for cybersikkerhed har i dag hævet trusselsniveauet for cyberaktivisme fra MIDDEL til HØJ. Det sker som følge af de øgede pro-russiske cyberaktivistiske angreb mod vesteuropæiske NATO-lande. Det fremgår af en nyhed på centerets hjemmeside, hvor der også henvises til udgivelse af en opdateret trusselsvurdering, hvor den egentlige analyse af situationen gennemgås.

Stigningen i trusselsniveauet sker kun otte måneder efter, at niveauet blev hævet sidste gang, nemlig i maj 2022, hvor man gik fra LAV til MIDDEL. Den gang henvistes også til krigen i Ukraine, men nu har antallet af aktivistiske angreb nået et niveau – som også er blevet en sag i offentligheden med angreb mod banker og trusler om mere – ligesom pro-russiske cyberaktivistiske grupper ifølge CFCS har fået kapacitet til at udføre flere og kraftigere angreb, at det har kunnet begrunde stigningen.

CFCS skriver, at der ’er grupper, som sandsynligvis vil udsætte danske organisationer for cyberaktivistiske angreb.’ Det fremgår også, at aktivistgrupperne i stigende grad formaliserer deres planlægning og eksekvering af angreb, ’hvor de mest aktive grupper blandt andet har oprettet platforme dedikeret til at mobilisere ressourcer til DDoS-angreb.’

Cyberaktivisme kommer typisk til udtryk ved DDoS-angreb.

Links:

https://www.cfcs.dk/da/nyheder/2023/cfcs-haver-igen-trusselsniveauet-for-cyberaktivisme/

https://www.cfcs.dk/da/cybertruslen/trusselsvurderinger/cfcs-haver-cyberaktivisme-til-hoj/