Nyt nationalt koordinationscenter skal styrke cybersikkerhedssektoren

Enhed skal hjælpe cybersikkerhedsvirksomheder med at få del i EU-puljer.

Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen har etableret et nyt Nationalt Koordinationscenter for Cybersikkerhed (NCC), der skal styrke den danske cybersikkerhedssektor.

Det fremgår af en nyhed på Digital Leads hjemmeside.

En af de vigtigste opgaver for koordinationscenteret er at gøre det nemmere at finde finansiering til innovative cybersikkerhedsprojekter.

En vægtig barriere for den danske cybersikkerhedssektor er nemlig ofte at opnå finansiering fra EU’s tilskudsfonde. Derfor etablerer NCC et landsdækkende netværk for aktører inden for cybersikkerhed og iværksætter en række aktiviteter, der skal styrke samarbejdet og fremme udvekslingen af viden og erfaringer mellem aktørerne. Med aktører menes private, offentlige og akademiske virksomheder/organisationer, som alle kan bidrage til udviklingen inden for cybersikkerhedsområdet. Således er målgruppen for NCC virksomheder, branche- og erhvervsorganisationer og vidensinstitutioner, som alle kan levere den seneste forskning og viden samt understøtte økosystemet og bidrage til en bedre sammenhængskraft på området.

Centeret har desuden allokeret 17,3 millioner kroner i form af tilskud til ’nyskabende projekter inden for cybersikkerhed’, som det hedder. Den første tilskudspulje åbner i slutningen af februar med et fokus på branchesamarbejde.

Den digitale klynge DigitalLead og forsvarsklyngen CenSec er blevet valgt som operatører for det nationale Koordinationscenter for Cybersikkerhed (NCC). 

NCC er medfinansieret af EU, der medfinansierer tilsvarende centre i de øvrige EU-landet.

Links:

https://digitallead.dk/viden/nyheder/nyt-koordinationscenter-skal-styrke-cybersikkerhedssektoren-digitallead-og-censec-er-udpeget-som-operatoerer-for-det-danske-koordinationscenter-for-cybersikkerhed/

Keywords: