Afskedsinterview med Henrik Larsen

- Eksplosiv udvikling har præget cybersikkerhedsmiljøet.

Når det gamle år rinder ud, vil Henrik ikke længere være at finde på sin vante plads i DeiCs organisation som chef for DKCERT.

For Henrik er det blevet til sammenlagt 14 år i sikkerhedsbranchen i en tid, hvor man er gået fra 'IT-sikkerhed' som værende noget for teknikere over 'informationssikkerhed' for akademikere til nu 'cybersikkerhed', som verdens politiske ledere dagligt skal forholde sig til i den sikkerhedspolitiske situation, vi har i dag.

Her i slutningen af Henriks karriere har vi spurgt ham om, hvordan området har bevæget sig, og hvad der står klarest i erindringen gennem årene i sikkerhedsmiljøet.

 

Politisk og faglig udvikling

Henrik fortæller, at arbejdet med informationssikkerhed gennem de sidste år har udviklet sig eksplosivt.

- Der er kommet langt større politisk fokus på området. Hvor det i de tidligere år nærmest var et nichefagområde, er det nu udviklet til at blive allemandseje, som vi alle bliver nødt til at forholde os til. Ikke alene i uddannelses- og forskningssektoren, hos myndigheder og i virksomhederne. Men også borgere og de mindste virksomheder mærker det skærpede trusselsbillede og ikke mindst den omsiggribende opmærksomhed på det.

Men området har også fagligt udviklet sig, siger Henrik.

- Vi har fået mange flere værktøjer at støtte os til i sikkerhedsarbejdet, vi har fået flere beskyttelsesforanstaltninger og flere teknologier, der kan hjælpe os. Teknologier kan ikke stå alene, for vi skal også have den menneskelige faktor med. Det er faktisk forudsætningen for at vi kan beskytte os, og det er nok dér, det halter. Det endelige gennembrud i sikkerhedsforståelsen hos os alle sammen. Men det kan jo være, det kommer en dag.

Noget af det mest betydningsfulde inden for vores fælles sikkerhed er efter Henriks opfattelse netværk. Ikke it-netværk, men det personlige netværk.

- Jeg har gennem mit job fået lejlighed til at møde rigtigt mange mennesker i Danmark og på tværs af landegrænser. Det er blevet til mange personlige venskaber, som jeg sætter meget højt. Når det brænder på, at det fuldstændig afgørende, at man kender hinanden personligt og kan hjælpe hinanden, fortælle om hændelser når det sker og derigennem forebygge, at cyberangreb får for voldsomme konsekvenser for os.

Ærefulde poster

Blandt de tillidsposter Henrik har haft igennem årene står medlemskabet af det nationale cybersikkerhedsråd som det vigtigste. Rådet startede som et 'Advisory Board' og før dette som et dialogforum med deltagelse af myndigheder og interessenter.

- At der blev etableret et regeringsudpeget cybersikkerhedsråd i 2019 var en milepæl, for da kom der for alvorlig fokus på det fra øverste sted. Det har været det afgørende ryk på denne dagsorden. Og en stor ære for mig at være med til at påvirke sikkerhedsinitiativerne fra de forskellige nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategier. Noget jeg også har været med til gennem mine otte år i bestyrelsen for Rådet for Digital Sikkerhed, hvor DKCERT har været medlem siden oprettelsen i 2012.

Selv om Henrik nu går på pension, forlader han ikke faget helt. Henrik er blevet tilbudt og har taget i mod den store opgave at være Program Chair for den globale FIRST-konference, der skal gennemføres i København i 2025.

- For mig er det en stor ære og en vigtig opgave, som jeg simpelthen ikke har kunnet sige nej til. Dels får jeg sammen med andre gode kolleger fra det internationale sikkerhedsmiljø mulighed for at sætte et markant aftryk på konferencens indhold. Dels er det en fantastisk lejlighed for mig for at give tilbage og sige ordentligt farvel til det community, som har været en stor berigelse for mig personligt og fagligt, og som også har været en platform for DKCERT at deltage i i arbejdet med at højne sikkerheden i verden.

Ud over opgaven som programchef for FIRST-konferencen vil Henrik fortsat have sin gang i det sikkerhedsfaglige miljø som leder af JUCs netværk for informationssikkerhed frem til sommer 2024 sammen med CSIS’ Jan Kaastrup. Desuden etablerer Henrik en konsulentvirksomhed, hvor han vil løse sikkerhedsopgaver for offentlige og private kunder.

Links:

https://cert.dk/da/news/2023-11-30/DKCERTs-chef-Henrik-Larsen-takker-af

Keywords: