Cyberstrategi adresserer rumteknologien

Samfundets afhængig af bl.a. satellitter er i fokus i cyberstrategien.

Den nye delstrategi for cyber- og informationssikkerhed for uddannelses- og forskningsområde adresserer ud over det brede universitære område også uddannelses- og forskningsministeriet som rummyndighed.

Dette i en erkendelse af, at samfundets funktionsdygtighed er betinget af rumbaseret teknologi, der er med til at understøtte en lang række funktioner på tværs af landets sektorer.

I strategien nævnes forskellige trusler som fx soludbrud, kollision af satellitter og cyberangreb mod rumbaserede tjenester. Med henvisning til det trusselsbillede stilles der krav til sikkerheden og robustheden af både satellitter og jordstationer, modtagerudstyr og signalerne derimellem.

Rumområdet har derfor fået tre selvstændige initiativer i cyberstrategien i et afsnit, der er dedikeret til rumteknologien. Initiativerne omhandler styrkelse af Danmarks bidrag til cybersikkerheden i den europæiske rumbaserede infrastruktur, skabelse af øget bevidsthed om cybertruslen og bidrag til udarbejdelsen af et trusselsbillede for rumområdet.  

Initiativerne drives af sektorens DCIS.

Læs mere om strategien og de øvrige initiativer her.

Links:

https://ufm.dk/publikationer/2023/filer/forskning-i-trygge-rammer-delstrategi-for-cyber-og-informationssikkerhed-2022-2024.pdf