Genudgivelse: Er jeres forskning i fare?

Publikationen ’Er jeres forskning i fare?’ en genudgivet i dag med nye råd og eksempler på spionage mod danske forskningsinstitutioner.

’Dansk forskning er i skarp international konkurrence, og danske forskningsinstitutioner og virksomheder indgår aktivt i internationalt samarbejde. Det er i langt størstedelen af tilfældene til Danmarks fordel, men PET ser eksempler på, at forskningen uretmæssigt havner i de forkerte hænder.’

Sådan skriver Uddannelses- og forskningsstyrelsen i indledningen til omtalen af den opdaterede udgave af publikationen ”Er jeres forskning i fare?”, som netop er udgivet i dag. Publikationen udsendes i et samarbejde mellem PET, Uddannelses- og forskningsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen er nu med som afsender, hvor det for to år siden kun var UFS og PET.

I forhold til den gamle publikation er den nye udvidet med fire sider og indeholder nu 10 gode råd, hvor den gamle bestod af otte. Det nye er en opfordring til at kende lovgivningen og kende ens samarbejdspartnere. Særligt det sidste er værd at bemærke, for der fremføres netop cases i publikationen, hvor samarbejdspartnere har udført spionage.

Det betyder ikke, at man skal lukke ned for samarbejdspartnerne, men som UFS også opfordrer til, så er det vigtigt ’..at opnå den rette balance, hvor danske universiteter og virksomheder arbejder så åbent som muligt – og så sikkert som nødvendigt.’

Altså risikobaseret, som det altid er med informationssikkerhed.

Links:

https://ufm.dk/publikationer/2023/er-jeres-forskning-i-fare

Keywords: