ufm

Cyberstrategi adresserer rumteknologien

Den nye delstrategi for cyber- og informationssikkerhed for uddannelses- og forskningsområde adresserer ud over det brede universitære område også uddannelses- og forskningsministeriet som rummyndighed.

Dette i en erkendelse af, at samfundets funktionsdygtighed er betinget af rumbaseret teknologi, der er med til at understøtte en lang række funktioner på tværs af landets sektorer.

Dansk

Fire pejlemærker skal sikre retningen

Den nye delstrategi for cyber- og informationssikkerhed for uddannelses- og forskningssektoren, som blev lanceret i torsdags, består af fire strategiske pejlemærker og 14 initiativer herunder tre for rumsektoren.

Pejlemærkerne er 1) Ledelsesforankring, 2) Høj sikkerhed en nødvendig forudsætning, 3) Strategien skal understøtte den risikobaserede tilgang og 4) Styrket samarbejde og koordinering på tværs af sektoren.

Dansk

Sektorstrategi for uddannelses- og forskningssektoren lanceret

I går blev den nye delstrategi for cyber- og informationssikkerhed i uddannelses- og forskningsområdet lanceret. Formålet med strategien er at ’..styrke sektorens resiliens over for cyberangreb og sikre, at de funktioner, der er en forudsætning for samfundets generelle funktionsdygtighed, fortsat kan varetages.’ Strategien har fået titlen ’Forskning i trygge rammer’.

Dansk
Abonnér på RSS - ufm