De sikkerhedsparate er klar til mere sikkerhed

Analysen ’Digital sikkerhed i praksis’ peger på store forskelle i modenheden.

Erhvervsstyrelsens nye analyse om små og mellemstore virksomheders forhold til it-sikkerhed viser, at de virksomheder, der har mindst fokus på it-sikkerheden også er dem, der er mest selvsikre i forhold deres egen sikkerhed.

Det skriver It-Branchen i en kommentar til publiceringen af analysen. Formanden for It-Branchens it-sikkerhedsudvalg, Bjarke Alling, der også er medlem af regeringens cybersikkerhedsråd, siger i kommentaren, at ’det er meget bekymrende, at mange virksomheder lever i en falsk tryghed omkring deres egen sikkerhed. Men hvad man ikke ved, kan man heller ikke have ondt i maven over. Derfor ligger der et stort behov for, at vi styrker kendskabet til risikoen og de nødvendige sikkerhedstiltag’.

Segmenteringen viser forskellen

Erhvervsstyrelsen arbejder i sit sikkerhedarbejde med forskellige segmenter, som der er redegjort for i en større segmenteringsanalyse, der blev fremlagt i juni 2021. Segmenterne er karakteriseret ved en række forskellige faktorer, der inddeler dem i hhv. ’de digitale’, ’de sikkerhedsparate’, ’de it-erfarne’, de omkostningsfokuserede’, ’de gevinstfokuserede’ og ’de lavinvolverede’.

Som det fremgår af analysen, er de lavinvolverede ikke interesseret i forskellige typer indsatser, som blandt andet det offentlige tilbyder: Værktøj til risikovurdering, online test, webinarer og oplæg, vejleninger, tilskud til rådgivning, information til ledelse, analyser og viden og mærkningsordning.

Generelt er virksomhederne mest interesseret i tilbuddet om værktøj til it-risikovurdering, hvor specielt de sikkerhedsparate vælger det til, skriver Epinion i analysen.

’De gevinstfokuserede’ skiller sig ud ved at være relativt mere interesseret i tilskud til uvildig rådgivning, og de lavinvolverede viser ikke den store interesse.

Derfor er IT-branchens kommentar til analysen ganske rammende i forhold til, at mange virksomheder lever i en falsk tryghed.

Links:

https://itb.dk/maerkesager/etik-privacy-og-sikkerhed/danske-smver-udliciterer-ansvaret-for-deres-it-sikkerhed/

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/2022-03/Kendskabsanalyse%202021%20af%20Epinion%20%28pixi%29.pdf 

https://www.cert.dk/da/news/2021-03-06/Ny-analyse-skal-hjaelpe-med-at-maalrette-indsatser-mod-SMVere