50 mio kr til SMV'ers forsvar mod cyberangreb

Erhvervsministeren udvider pulje til styrkelse af små og mellemstore virksomheders cybersikkerhed.

Erhvervsministeriet lancerer en pulje på 50 mio. kr. til at styrke sikkerheden i små og mellemstore virksomheder. Det fremgår af en pressemeddelelse på Erhvervsministeriets hjemmeside, der er refereret i en række medier. Der er tale om udvidelse af den såkaldte SMV:Digital-pulje, der i forvejen var etableret med det formål at øge SMV'ers digitalisering, herunder styrkelse af deres it- og informationssikkerhed.

Baggrunden er den russiske invasion af Ukraine, som ifølge ministeriet er en god grund til at øge opmærksomheden på cybersikkerheden hos danske virksomheder.

Erhvervsminister Simon Kollerup siger i forbindelse med udvidelsen af puljen:

'Den russiske aggression er en god anledning til at øge opmærksomheden på cybersikkerhed i de danske virksomheder. Vi har tidligere set, hvordan det kan få store konsekvenser for danske virksomheder, hvis man bliver ramt af et cyberangreb, og vi ved, at russiske hackere før har rettet computermusen mod vestlige mål. Derfor vil jeg gerne opfordre alle danske virk-somheder til at tage et ekstra kig på cybersikkerheden i virksomheder. Og så er jeg glad for, at vi også kan give en ekstra hånd til de virksomheder, der har brug for hjælp til at øge sikkerheden.'

I det hele taget er der stor opmærksomhed på styrkelse af SMV'ernes cybersikkerhed og en lang række aktører har gennemført eller vil i den kommende tid gennemføre webinarer om, hvordan man kan styrke sin cybersikkerhed. Budskaberne i webinarerne er centreret omkring de syv vigtigste råd, som de er beskrevet på sikkerdigital.dk-hjemmeside, eller Center for cybersikkerheds seneste publicerede liste med de vigtigste tiltag til styrkelse af organisationers cybersikkerhed og modstandskraft over for cyberangreb.

Om SMV:Digital-puljen:

  • Puljen på 50 mio. kr. til styrket cybersikkerhed er målrettet virksom-heder med mellem to og 249 ansatte.

  • Der gives støtte til rådgivning om, hvordan virksomheder kan styrke den digitale sikkerhed, herunder hvordan man får styr på data, processer og systemer fx gennem en certificerings- eller mærkningsordning.

  • Det vil være muligt at søge om en voucher på op til 50.000 kr.

  • Finansieringen stammer fra REACT-EU til programmet SMV:Digital.

  • Puljen kan søges ved siden af et eksisterende SMV:Digital-projekt

Links:

https://em.dk/nyhedsarkiv/2022/regeringen-lancerer-pulje-til-at-styrke-virksomheders-forsvar-mod-cyberangreb/

https://smvdigital.dk/content/ydelser/webinarer/2ecf84d9-ca03-4cdc-b40e-c976e06edb10/

https://www.cfcs.dk/da/nyheder/2022/danske-organisationer-kan-styrke-deres-modstandskraft-mod-cyberangreb-med-fa-essentielle-tiltag/

https://sikkerdigital.dk/virksomhed