Ny analyse skal hjælpe med at målrette indsatser mod SMV’ere

Danske SMV'ere inddelt i seks segmenter efter sikkerhed.

Erhvervstyrelsen har i samarbejde med Center for Cybersikkerhed offentliggjort en ny analyse, der skal hjælpe de to myndigheders indsatser rettet mod små og mellemstore virksomheder. Indsatser, der skal medvirke til at højne virksomhedernes sikkerhed.

Sådan hedder det i en pressemeddelelse fra Erhvervsstyrelsen, der blev offentliggjort den 2. juni.

Analysen identificerer seks forskellige virksomhedstyper, der er karakteriseret ved en række forskellige faktorer i forhold til cyber- og informationssikkerhed – it-sikkerhed, som det hedder i analysen.

Fra de lavinvolverede til de digitale

Analysen gennemgår en karateristika ved de seks typer – hvor fokus er de barrierer og drivkræfter, som virksomhederne oplever i deres arbejde med it-sikkerhed.

Barriererne for alle virksomhedstyperne, at de har svært ved at prioritere den nødvendige tid til sikkerhed, rekruttere de rette kompetencer samt oplære eksisterende medarbejdere i sikkerhed. Noget der givetvis er gældende for ikke kun smv’ere, men også store virksomheder og myndigheder.

Drivkræfterne er modsat, det der understøtter højere sikkerhed. Her hedder det, at virksomhederne ville øge fokus på sikkerhed, hvis de får enkelte og konkrete råd, løbende varsler om aktuelle trusler og et bedre overblik over gratis tilbud til at styrke virksomhedernes it-sikkerhed.

Anbefalinger til indsatser

Alle seks segmenter er navngivet med meningsgivende tillægsord, fx ’De digitale’ og ’De sikkerhedsparate’, som udgør de sikkerhedsmæssigt mest modne af det danske SMV-landskab. Disse udgør ifølge analysen iøvrige 25 pct. af SMV’erne. De mindre modne karakteriseres som hhv. ’De omkostningsfokuserede’ (11 pct.), ’De it-erfarne’ (16 pct.), ’De gevinstfokuserede’ 8 (20 pct.) og ’De lavinvolverede’ (28 pct.)

Analysen giver også forslag til, hvordan opmærksomhed på informationssikkerhed hos virksomhederne kan skabes.

Links:

https://erhvervsstyrelsen.dk/it-sikkerhed-ny-analyse-identificerer-6-virksomhedstyper-blandt-smaa-og-mellemstore-virksomheder