Center for Cybersikkerhed har udgivet sin årlige nationale cybertrusselsvurdering

Truslerne fra cyberspionage og –kriminalitet mod Danmark vurderes som meget høje.

Center for Cybersikkerhed (CFCS) har netop udgivet en ny trusselsvurdering for Danmark.

Formålet med den årlige, nationale trusselsvurdering er at redegøre for den samlede cybertrussel, der møder danske myndigheder og virksomheder.

Hovedvurderingerne fra Center for Cybersikkerhed er følgende:

  • Truslen fra cyberspionage er meget høj. Den er særligt udtalt mod de dele af staten, der beskæftiger sig med udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik. Ligeledes er der en høj risiko for myndigheder og virksomheder i samfundsvigtige sektorer indenfor eksempelvis energi eller tele.
  • Truslen fra cyberkriminalitet vurderes ligeledes som meget høj. Myndigheder og virksomheder i samtlige sektorer i Danmark kan ifølge CFCS forvente løbende at blive udsat for cyberkriminalitet.
  • Truslen fra cyberaktivisme er middel, mens truslen fra cyberterror vurderes til at være lav.

Du kan læse hele vurderingen fra CFCS via nedenstående link.

Links: