databeskyttelsesforordning

Datatilsynet: Så mange GDPR-henvendelser har vi modtaget på et år

Den 25. maj 2018 var dagen, hvor databeskyttelsesforordningen fik virkning i Danmark.

Det har ifølge Datatilsynet givet en væsentlig stigning i antallet af sager.

Således har tilsynet opgjort det første år i perioden fra 25. maj 2018 til 22. maj 2019:

Samlet set har Datatilsynet modtaget 5.962 klager og forespørgsler (2.294 klager og 3.668 forespørgsler). Desuden 5.215 underretninger om brud på persondatasikkerheden.

I 2017 var det samlede tal på 2.213 klager og forespørgsler.

Dansk

Facebook: 29 millioner konti blev kompromitteret

Først lød tallet på 50 millioner hackede konti.

Så blev det rette til op til 90 millioner konti, men nu har Facebook så selv regnet sig frem til, at 29 millioner brugere fik kompromitteret data i forbindelse med sikkerhedsproblemerne i slutningen af september.

Som DKCERT tidligere har beskrevet, var det en svaghed i den såkaldte ”vis mig-funktion”, der blev udnyttet.

Ifølge Facebooks blog fik 15 millioner kompromitteret data som navn, kontakter, telefonnumre og mail.

Dansk

Datatilsynet uddyber krypteringskrav

I sommerferien udsendte Datatilsynet en skærpelse i forhold til krypteret mail indeholdende fortrolige eller personfølsomme oplysninger.

Tilsynet fortæller, at der efterfølgende har været efterspørgsel på mere konkrete tekniske modeller til kryptering, der kan tage hånd om kravet.  

Derfor har Datatilsynet nu udarbejdet en ny tekst, der forsøger at uddybe den skærpede praksis rent teknisk i forhold til teknologierne.

Dansk

Datatilsynet: Private virksomheder skal kryptere digital post med følsomme data

Siden år 2000 har offentlige myndigheder været pålagt at anvende kryptering, når der sendes mails med fortrolige og følsomme oplysninger.

Nu bliver det så også et krav, at den private sektor anvender kryptering af digitale forsendelser af fortrolige og følsomme personoplysninger med e-mail via internettet.

Siden 2008 har denne praksis kun været en anbefaling for den private sektor.

Tilsynet begrunder blandt andet beslutningen med databeskyttelsesforordningens krav.

Dansk

DPO-tjenesten

Med databeskyttelsesforordningen (GDPR) blev det fra den 25. maj 2018 obligatorisk for alle offentlige myndigheder at have en databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer, DPO). En DPO har til opgave at sikre efterlevelse af forordningen gennem rådgivning og vedledning. Mange uddannelses- og forskningsinstitutioner vælger af forskellige grunde, ikke at ansætte en egen DPO.

Dansk

DeiC ansætter projektleder til DKCERT-tjeneste om databeskyttelse

DeiC har ansat cand.scient.pol. Morten Eeg Ejrnæs Nielsen som projektleder hos DKCERT. Han får til opgave at opbygge en databeskyttelsesrådgivertjeneste.

Formålet med tjenesten er at hjælpe forsknings- og uddannelsesinstitutioner med at efterleve kravene i databeskyttelsesforordningen. Kravene bliver håndhævet fra den 25. maj 2018.

Dansk
Abonnér på RSS - databeskyttelsesforordning