Tilmelding til DeiC-konferencen er åben

Sikkerhed får igen en fremtrædende plads på årets DeiC-konference.

Hvordan får du en uagtsom medarbejder med ind i din risikovurdering? Hvad skal den nye decentrale enhed for cyber- og informationssikkerhed i Uddannelses- og forskningsstyrelsen lave? Vil du høre truslerne, imødegåelse af DDoS-angreb, ISO27001 og ISO27005?

Der er nok af relevante emner for sikkerhedsmedarbejderen, CISO’en og alle andre med interesse i sikkerhedsarbejdet på årets DeiC-konference, der finder sted den 7.-8. november i Kolding.

Til gavn for forskning og uddannelse

Konferencen har i år fået titlen 'Providing secure digital infrastructure for research and education' og består af i alt fire spor: HPC, Sikkerhed, Net- og tjenester og Datamanagement. Konferencen er åben for alle, der interesserer sig for arbejdet med god e-infrastruktur til gavn for forskning og uddannelse i Danmark.

Cyber- og informationssporet indledes med et oplæg om den nye delstrategi for cyber- og informationssikkerhed, som kommer til at sætte scenen for meget af uddannelses- og forskningssektorens sikkerhedsarbejde i de kommende år. Derefter går leder af DKCERT, Henrik Larsen, på scenen og fortæller om de aktuelle trusler med udgangspunkt i de seneste eksempler på bl.a. cyberangreb på universiteter og professionelshøjskoler i såvel Danmark som i udlandet, som vi har været vidne til i år. Også truslen fra cyberaktivisme får sit eget tema på dag 2, hvor bl.a. DeiCs DDoS-protectionservice, der kan mindste effekten af et DDoS-angreb, gennemgås.

Den menneskelige faktor

Et andet tema med flere indlæg er den trussel mod informationssikkerheden, som den menneskelige faktor udgør: Den ubevidste, uagtsomme og uvederhæftige medarbejder er de tre betegnelser, som DKCERT arbejder med, og konferencen giver indblik hvordan de kan adresseres i sikkerhedsarbejdet. Derudover er der indlæg om forskningsnettets ISO27001-certificering og hvad det kræver at beholde certifikatet, ligesom Dansk Standard giver indblik i den nye standard for risikovurdering ISO27005.

Tilmelding til konferencen kan ske via DeiCs konferenceside.  

Links:

https://deic.dk/da/news/2023-7-5/deic-konferencen-2023-er-nu-%C3%A5ben-for-tilmelding

Keywords: