Nye tekniske minimumskrav til staten

Statslige myndigheder har et år til at få implementeret nye sikkerhedskrav.

Den 1. juli 2024 skal statslige myndigheder overholde en række nye krav til deres informationssikkerhed. Det fremgår af en nyhed på Digitaliseringsstyrelses hjemmeside.

Kravene er en følge af cyber- og informationssikkerhedstrategien fra 2021, der under pejlemærket 'Robust beskyttelse af de samfundsvigtige funktioner' har et initiativ om bedre sikkerhed via ISO-implementering og nye minimumskrav til de statslige myndigheder.

Selve initiativet omhandler øget vejledningsindsats i forhold til ISO 27001 og styrkelse af sikkerheden via videreudvikling af tekniske minimumskrav, som er obligatoriske at følge for alle statslige myndigheder. Det er denne videreudvikling, der nu er gennemført.

29 krav

I alt er der tale om 29 krav, der adresseres inden for følgende 10 områder:

  • Klienter/PC’er
  • Mail
  • Autentifikation
  • Password
  • Mobile enheder
  • Logning
  • Domænesikkerhed
  • Netværk
  • Internetvendte tjenester
  • Interne it-systemer.

Chef for DKCERT, Henrik Larsen, har som medlem af cybersikkerhedsrådet deltaget i den arbejdsgruppe, der har reviewet de nye minimumskrav og givet bemærkninger til Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed.

- Områderne er velkendte for de fleste CISO’er i staten, og selv om universiteterne ikke er omfattet af kravene, så bør de gå i gang med at implementere dem, siger Henrik Larsen. - Da vi reviewede oplægget til kravene, drøftede vi styrken i kravene og vurdererede, at de er udtryk for passende foranstaltninger, det nuværende trusselsbillede taget i betragtning. Men vi må gå ind i arbejdet med cybersikkerhed i en erkendelse af, at truslerne vokser, og at kravene til øget sikkerhed skærpes år for år.

Digitaliseringsstyrelsen skriver, at første opfølgning på de nye krav forventes at ske i 2. halvår af 2024, hvorefter en status for efterlevelsen skal forelægges regeringen.

Links:

https://sikkerdigital.dk/myndighed/tekniske-tiltag/tekniske-minimumskrav...

https://digst.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2023/juni/nye-tekniske-minimumskrav...

Keywords: