CFCS opfordrer myndigheder og samfundsvigtige virksomheder til at styrke cyberberedskabet

CFCS forventer dog ikke destruktive cyberangreb mod Danmark.

CFCS har i dag opfordret myndigheder og virksomheder til at styrke cyberberedskabet på baggrund af situationen i Ukraine. Dette fremgår af en pressemeddelelse, som blev udsendt i dag kl. 14.

CFCS forventer ikke, at den nuværende situation i Ukraine vil medføre destruktive cyberangreb direkte rettet mod Danmark. Men, skriver CFCS, kan destruktive cyberangreb rettet mod andre lande brede sig til Danmark. Der henvises til NotPetya-hændelsen i 2017.

CFCS fastholder vurderingen af cybertruslen fra destruktive cyberangreb som værende lav, men betoner, at den kan ændres med kort varsel.

I forhold til styrkelse af beredskabet henvises der til en række tiltag, som statslige myndigheder skal gennemføre for at styrke deres robusthed over for cyberangreb. CFCS opfordrer som følge af den aktuelle situation ’kraftigt myndigheder og virksomheder til at kommunikere og implementere tiltagene inden for deres respektive ansvarsområder’.

Tirsdag den 1. marts gennemfører CFCS et webinar om det aktuelle trusselsbillede set i lyset af krigen i Ukraine. Tilmelding kan ske via følgende link:

https://12dkjs.videomarketingplatform.co/aktuel-cybertrussel-og-radgivning/36622c99f26f04f812c8/join

Links:

https://www.cfcs.dk/da/nyheder/2022/cfcs-opfordrer-myndigheder-og-samfundsvigtige-virksomheder-til-at-styrke-cyberberedskabet/