Cybersikkerhedsmåned 2021: Book en ekspert

Få et gratis foredrag til din virksomhed eller tilbyd et selv.

Atter i år kan man booke en ekspert i cyber- og informationssikkerhed til at holde oplæg om et specifikt emne i sikkerhedsmåneden. Der er både eksperter fra myndighederne og private virksomheder, der stiller deres viden til rådighed og formidler det i gratis foredrag.

Foredragene kan fx holdes hos virksomheder, myndigheder, på skoler, i organisationer mv. Dermed er der en mulighed for at en sikkerhedsekspert ind, som kan skabe engagement og bevidsthed om digital sikkerhed fx på arbejdspladsen mv.

Oplæggene kan bookes på https://sikkerdigital.dk/national-cybersikkerhedsmaaned/foredrag-om-cyber-og-informationssikkerhed-i-oktober

Tilbyd dig selv som ekspert

Har du selv noget på hjerte inden for cyber- og informationssikkerhed, kan du også selv tilbyde dig som oplægsholder i oktober måned. Med dette bliver ens oplæg en del af den samlede aktivitetskalender.

Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldt.

Oplægget skal have en vinkel på cyber- og informationssikkerhed, hvor du besidder en god viden og som er relevant for en given målgruppe. Man er selv ansvarlig for indholdet af oplægget og oplægget skal være gratis. Endelig må oplægget ikke danne rammen om markedsføring og salg af konsulentydelser eller produkter.

Ifm. registrering giver Digitaliseringsstyrelsen en kort vurdering ift. rammerne for måneden og udgiver det derefter på oversigten

Yderligere information om rammerne, praktiske forhold og tilmelding kan ses på sikkerdigital.dk https://sikkerdigital.dk/registrer-oplaeg.