DKCERT skal varetage telebranchens decentrale cyber- og informationssikkerhedsenhed

National strategi for cyber- og informationssikkerhed kræver, at de seks samfundskritiske sektorer opretter decentrale cyber- og informationssikkerhedsenheder. Den opgave skal DKCERT løse for telebranchen.

Regeringen udsendte i maj 2018 National strategi for cyber- og informationssikkerhed. Et af initiativerne er, at der skal udarbejdes sektorstrategier for samfundskritisk infrastruktur inden for sundhed, finans, tele, søfart, transport og energi.

Sektorerne skal bl.a. opbygge decentrale cyber- og informationssikkerhedsenheder (DCIS’er) til at sørge for informationsudveksling og validering af information mellem sektorerne og Center for Cybersikkerhed (CFCS) samt forestå vedligeholdelsen af risiko- og sårbarhedsvurderinger.

For at opfylde kravet om en Tele-DCIS dannede telebranchen i denne forbindelse en forening, hvor de 11 udpegede teleselskaber er repræsenteret. Den stiftende generalforsamling fandt sted den 15. marts 2019.

Her blev selskaberne enige om den fremtidige organisering af telesektorens fælles indsats for at styrke cybersikkerheden.

Herefter blev kontrakten mellem telebranchen og DKCERT, som er en del af DeiC, underskrevet. Beslutningen er desuden blevet godkendt af DeiCs nye bestyrelse.

Også til gavn for universiteterne

Henrik Larsen er chef for DKCERT, som den nye Tele-DCIS bliver en del af.

DKCERTs opgave er nu at håndtere beslutningen, så den bliver til gavn for teleselskaberne og samtidig bibringer værdi til DeiCs medlemmer af universiteter og institutioner.

”Min forventning er, at beslutningen kommer både teleselskaberne og universitetsverdenen til gavn. DKCERT har lang erfaring med sikkerhed på forskningsnettet og mange internationale kontakter og forbindelser indenfor informationssikkerhed. Samarbejdet mellem de ansatte i DCIS’en og DKCERT kan skabe endnu mere viden og derved bedre sikkerhed for institutionerne.” siger Henrik Larsen, der er chef for DKCERT, hvoraf Tele-DCIS bliver en del.

Den opfattelse deles af Martin Bech, der er divisionsdirektør, chef for forskningsnet og tjenester i DeiC, som tilføjer:

”Samarbejdet omkring en DCIS kan være en løftestang til universitetsverdenen, så vi kan få bedre adgang til trusselsvurderinger og støtte til håndtering af sikkerhedshændelser. På lidt længere sigt er det også en mulighed, at vi kan blive til den syvende samfundskritiske sektor,” lyder hans vurdering.

Samarbejdet med CFCS vedrørende DCIS’en er allerede godt i gang, og Henrik Larsen deltager desuden i arrangementer i DCIS-kredsen.

Frem til en fuldt operativ DCIS er på plads, varetages opgaven i et samarbejde mellem CFCS, DKCERT, telebranchen samt en ekstern konsulent.

Stillingen som leder af DCIS’en er slået op, og den udløber den 29. marts 2019. Der er yderligere planer om endnu en medarbejder.

Læs mere

Keywords: