Det Europæiske Databeskyttelsesråd er nu klar med GDPR-websted

Et uafhængigt europæisk organ skal sørge for ensartet anvendelse af databeskyttelsesreglerne. Webstedet er netop gået i luften.

GDPR er, som mange nok allerede har bemærket, det helt store samtaleemne lige nu. Og der hersker stadig en del usikkerhed omkring, hvad reglerne kræver, og hvordan reglerne efterleves tilfredsstillende.

Nu åbner EU så et websted, hvor du kan blive lidt klogere på regler og krav i forbindelse med GDPR.

Siden er lanceret af Det Europæiske Databeskyttelsesråd, der er et uafhængigt europæisk organ, som bidrager til en ensartet anvendelse af databeskyttelsesreglerne i hele EU og skal fremme samarbejdet mellem EUs databeskyttelsesmyndigheder. 

På websiden er det hensigten, at du kan finde generel vejledning (herunder retningslinjer, henstillinger og bedste praksis) for at præcisere begreberne og derved give en konsistent fortolkning af rettigheder og pligter.

Ligeledes kan rådet træffes bindende afgørelser overfor nationale tilsynsmyndigheder.

Opgaven er at fremme samarbejde og en effektiv udveksling af oplysninger og bedste praksis mellem nationale tilsynsmyndigheder.

Sidst men ikke mindst kan du finde information om retningslinjer for dine rettigheder som borger og som registeransvarlig.

Anbefaling:

Orienter dig om dine pligter og rettigheder.

Links:

Keywords: