Nyheder

14/03/23 – Svimlende beløb går tabt pga. cyberkriminalitet. Det amerikanske forbundspoliti modtog i 2022 mere end 800.000 anmeldelser relateret til cyberkriminalitet med tab på i alt over 10 milliarder dollars til følge. Det fremgår af rapporten Internet Crime Report 2022 fra FBI’s Internet...
13/03/23 – Udnyttelse kan føre til eksponering af legitimationsoplysninger Der er fundet en alvorlig sårbarhed i Veeam Backup & Replication, som kan give angribere mulighed for at få adgang til krypterede legitimationsoplysninger fra konfigurationsdatabasen. Det skriver Security Week på...
13/03/23 – Flere Fortinetprodukter påvirket af samme sårbarhed. Der er opdaget flere sårbarheder i Fortinet-produkter, hvoraf den mest alvorlige kan medføre afvikling af tilfældig kode. Det skriver The Hacker News på baggrund af en advisory af Fortnets PSIRT-team. Sårbarheden har id’et CVE-...
09/03/23 – Strømsvigt på DTU gjorde en række tjenester utilgængelige. Hjemmesiden cert.dk var onsdag den 8. marts utilgængelig som følge af et strømsvigt i DeiCs serverrum. Med dette mistede vi også adgangen til at publicere nyheder. Alle DeiCs tjenester var berørt af hændelsen, herunder...
09/03/23 – Tre måneders pause er slut. Emotet malware er tilbage igen efter tre måneders pause. Det skriver Bleeping Computer på baggrund af oplysninger om fra cybersikkerhedsfirmaet Cofense, der ved hjælp af en særlig Emotet sporingsgruppe har observeret, at der igen er begyndt at blive...
08/03/23 – Udnyttelse af fejlene kræver ikke brugerinteraktion. Google har udsendt marts måneds sikkerhedsopdateringer til Android. Opdateringerne retter en række sårbarheder, hvoriblandt der er to kritiske sårbarheder, der påvirker Android Systems version 11, 12 og 13. Det skriver Bleeping...
07/03/23 – Politi får fat i formodede kernemedlemmer af DoppelPaymer Ransomware-banden. Europol har meddelt, at det har gennemført en koordineret aktion mod to formodede medlemmer af banden bag DoppelPaymer ransomware. Det skriver en lang række medier på baggrund af en pressemeddelelse med...
06/03/23 – Kritisk fejl ligger åben for udnyttelse. Der er udgivet en PoC-exploit til en kritisk sårbarhed i Microsoft Word. Det skriver Helpnet Security. Sårbarheden har id’et CVE-2023-21716 og er en remote code execution-sårbarhed med en CVSS-score på 9,8. Rettelser til fejlen blev...
06/03/23 – Samfundets afhængig af bl.a. satellitter er i fokus i cyberstrategien. Den nye delstrategi for cyber- og informationssikkerhed for uddannelses- og forskningsområde adresserer ud over det brede universitære område også uddannelses- og forskningsministeriet som rummyndighed. Dette...
06/03/23 – DKCERTs trusselsvurderinger skal spille en rolle i udmøntningen af delstrategien for cyber- og informationssikkerhed for sektoren. Den nye delstrategi for cyber- og informationssikkerhed for uddannelses- og forskningssektoren, som blev lanceret i torsdags, består af fire...

Sider