Konkurrence finder huller i Safari, Flash, Edge og Chrome

Artiklen blev oprindeligt publiceret den 18/3/2016

Konkurrencen Pwn2Own har afdækket en række hidtil ukendte sårbarheder i Apple Safari, Mac OS X, Adobe Flash, Google Chrome, Windows og Edge.

Under Pwn2Own konkurrerer sikkerhedsforskere om at udnytte hidtil ukendte sikkerhedshuller til at kompromittere sikkerheden i udvalgte systemer.

På førstedagen blev der demonstreret 15 nye sårbarheder:

Et angreb udnyttede et hul i Safari og tre sårbarheder i Mac OS X til at afvikle programkode og få root-privilegier.

Et andet afviklede programkode under Windows med privilegier som System ved at udnytte en sårbarhed i Flash og en i Windows.

En sårbarhed i Safari og en i en privilegeret proces førte til afvikling af programkode og øgede privilegier.

Et angreb på Chrome udnyttede to sårbarheder i Flash, en i Windows og en i Chrome.

Yderligere et angreb udnyttede en sårbarhed i Flash sammen med en i Windows til at afvikle kode med privilegier som System.

På konkurrencens anden dag gav en sårbarhed i Safari og en i Mac OS X adgang til at køre programmer som root.

En sårbarhed i Microsoft Edge gav i kombination med et hul i Windows adgang til at køre kode med privilegier som System. Samme trick gennemførte et andet hold ved at udnytte andre sårbarheder.

I alt blev der i løbet af konkurrencen fundet 21 nye sårbarheder: Seks i Windows, fem i Mac OS X, fire i Flash, tre i Safari, to i Edge og en i Chrome (der dog var blevet indrapporteret parallelt af en anden sikkerhedsforsker).

I alt blev der uddelt 460.000 dollars i præmier til vinderne.

Anbefaling
Afvent sikkerhedsopdateringer fra de berørte producenter.

Links