EU enes om dataforordning

Artiklen blev oprindeligt publiceret den 17/12/2015

Europa-Parlamentet og Rådet er tæt på en aftale om den kommende persondataforordning. Forordningen giver mulighed for at tildele firmaer bøder på op til fire procent af årsomsætningen, hvis de overtræder reglerne for databeskyttelse.

Formålet med forordningen er at give borgerne kontrol over deres personlige data. Den styrker datatilsynene i medlemslandene

Det bliver et krav til virksomheder og offentlige myndigheder, der behandler følsomme persondata, at de udpeger en såkaldt Data Protection Officer (DPO).

Arbejdet med den nye forordning har foregået siden 2012, hvor EU-Kommissionen fremsatte et forslag. Siden sommer har Europa-Parlamentet, Ministerrådet og EU-Kommissionen forhandlet for at finde et kompromis.

Kompromisforslaget blev i dag vedtaget på et møde i Europa-Parlamentets udvalg for Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggende. Derefter går det videre til afstemning i parlamentet i det nye år.

Når forordningen er vedtaget, får den virkning som en lov i Danmark. Der bliver to år til at overgå til de nye krav.

Anbefaling
Virksomheder og offentlige institutioner bør forberede sig på kravene i persondataforordningen.

Links