ENISA giver råd om at sikre intelligente hjem

Artiklen blev oprindeligt publiceret den 2/12/2015

Udstyr til det intelligente hjem giver udfordringer for sikkerheden. En publikation fra ENISA (European Network and Information Security Agency) giver råd om, hvordan intelligente hjem kan sikres.

Ifølge forfatterne er der tre faktorer, som gør det særlig vanskeligt at sikre de intelligente hjem:
  1. Behovet for sikkerhed er undervurderet. Producenterne savner bevæggrunde for at sikre deres udstyr.
  2. Udstyret er indbyrdes forbundet og indgår over det hele i hjemmet. Det gør det vanskeligt at forstå, hvad der kan beskytte det.
  3. Meget udstyr og mange tjenester er afhængige af andre komponenter. Det kan føre til nye, hidtil ukendte sårbarheder.
Rapporten ”Security and Resilience of Smart Home Environments” anbefaler best practices inden for hele produktet livscyklus: Udvikling, integration, brug og vedligeholdelse frem til bortskaffelsen.

Anbefaling
Interesserede i sikkerheden i intelligente hjem bør læse rapporten.

Links