De ti værste fejlkonfigurationer

Elementære fejl skaber grundbund for kritiske hændelser.

De amerikanske myndigheder på cyber- og sikkerhedsområdet, National Security Agency (NSA) og Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), har udsendt en rapport om de ti mest almindelige fejlkonfigurationer i forhold til cybersikkerhed i store organisationer.

Rapporten er blevet til på baggrund af de iagttagelser, som NSA og CISAs 'røde og blå teams' har opdaget i store organisationers netværk. Dvs. at der er tale om real-life erfaringer.

Fejlkonfigurationerne udgør følgende:

 • Standardkonfigurationer af software og applikationer
 • Ukorrekt adskillelse af bruger/administratorrettigheder
 • Utilstrækkelig intern netværksovervågning
 • Manglende netværkssegmentering
 • Dårlig patch management
 • Omgåelse af systemadgangskontrol
 • Svage eller forkert konfigurerede multifaktorautentificeringsmetoder (MFA).
 • Utilstrækkelige adgangskontrollister (ACL'er) på netværksshares og –tjenester
 • Dårlig legitimationshygiejne
 • Ubegrænset kodeudførelse

Rapporten beskriver også de taktikker, teknikker og procedurer (TTP'er), som trusselsaktører bruger til at udnytte fejlkonfigurationerne og gøre det, de har til hensigt: at få adgang til følsom information, bevæge sig sidelæns i en organisations netværk eller gennemføre angreb på informationer eller systemer.

For sikkerhedsfolk er disse observationer næppe overraskende, men som det hedder i rapporten udgør fejlkonfigurationerne 'systemiske' sårbarheder inden for netværk i ’adskillige’ store organisationer. Den peger også på, fremgår det, behovet for, at softwareproducenter indfører security by design-principper i deres løsninger, hvorved risikoen for kompromittering mindskes.

NSA og CISA opfordrer på baggrund af rapporten netværksfolk at implementere afbødende foranstaltninger i forhold til fejlkonfigurationeren, fx.

 • eliminering af standardlegitimationsoplysninger og hærdende konfigurationer,
 • deaktivering af ubrugte tjenester og implementering af strenge adgangskontroller,
 • sikring af regelmæssige opdateringer og automatisering af patching-processen, med prioritet til patchning af kendte sårbarheder, der er blevet udnyttet,
 • reduktion, begrænsning, revidering og nøje overvågning af administrative konti og privilegier

Udover ovenstående anbefaler NSA og CISA også at og validere en organisations sikkerhedsprogram mod trusselsadfærden, som det er kortlagt i MITER ATT&CK®. MITER ATT&CK® er en videnbase om angrebstaktikker og -teknikker som også er baseret på observationer fra den virkelige verden. Endelig opfordrer de to amerikanske myndigheder til, at man tester sine sikkerhedskontroller ift. at modstå de nævnte ATT&CK-teknikker.

Links:

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/nsa-and-cisa-reveal-top-10-cybersecurity-misconfigurations/

Keywords: