Cybervoxpop om 'Er jeres forskning i fare?'

Deltag i DKCERTs cybervoxpop om sikkerhedsformidling i uddannelses- og forskningssektoren.

Formidling af cyber- og informationssikkerhed er svært, og der udgives mange publikationer, udarbejdes meget kampagnemateriale og udvikles uddannelses- og awarenessforløb for at højne bevidstheden hos medarbejdere og dermed også sikkerheden i de forskellige sektorer. Også hos uddannelses- og forskningsinstitutioner, hvor det seneste skud på stammen er pjecen ”Er jeres forskning i fare?”, som er udgivet i et samarbejde mellem PET, Uddannelses- og forskningsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

En af årsagerne til udgivelsen er, som det fremgår af forordet til pjecen, at PET ser eksempler på at dansk forskning uretmæssigt havner i de forkerte hænder. Og det kan skade mulighederne for dansk forskning og få både økonomiske og sikkerhedspolitiske konsekvenser for Danmark. Altså man vil gerne imødegå truslen fra cyberspionage med udgivelsen.

Cybervoxpop

DKCERT har som vision at skabe værdi for uddannelses- og forskningssektoren i form af øget informationssikkerhed. Blandt vores aktiviteter er udsendelse af nyheder om sårbarheder, trusler og nye initiativer på cert.dk.

Vi vil gerne slå et ekstra slag for de seneste initiativ ”Er jeres forskning i fare?” i den kommende tid, fordi den udgør et rigtigt godt grundlag for højnelse af sikkerheden. Det gør vi ved at formidle de 10 råd fra publikationen et ad gangen og supplere formidlingen med en voxpop. I denne 'cybervoxpop' spørger vi vores læsere om erfaringerne eller oplevelserne med de konkrete råd, som de kommer til udtryk i pjecen. Ikke alene for at få en pejling på kendskabet og efterlevelsen, men også for at sætte tankerne i gang hos vores læsere i forhold til rådene. Vi begynder nu og håber at du er med på ideen.

Har du kendskab til indholdet i den nye version af publikationen "Er jeres forskning i fare?"

 

Links:

https://cert.dk/da/news/2023-08-11/Genudgivelse-Er-jeres-forskning-i-fare