Mozilla retter sårbarheder i Firefox

Ny version af af Firefox retter 14 CVE'er.

Mozilla har udsendt rettelser til Firefox-browseren, Firefox ESR og Thunderbird. Rettelserne håndterer flere alvorlige sårbarheder, hvor af ni har karakteren ’high’. Tre af CVE'erne henviser til hukommelsessikkerhedsfejl i Firefox.

De berørte produkter er Firefox før version 116, Firefox før ESR 115.1, Firefox før ESR 102.14. I forbindelse med opdateringen er der også rettelser til Thunderbird før 115.1 og Thunderbird før 102.14.

Det anbefales at opdatere i henhold til Mozillas anvisninger.

Links:

https://www.securityweek.com/firefox-116-patches-high-severity-vulnerabilities/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/

Keywords: