Strømsvigt nedlagde cert.dk

Strømsvigt på DTU gjorde en række tjenester utilgængelige.

Hjemmesiden cert.dk var onsdag den 8. marts utilgængelig som følge af et strømsvigt i DeiCs serverrum. Med dette mistede vi også adgangen til at publicere nyheder.

Alle DeiCs tjenester var berørt af hændelsen, herunder også DKCERTs MISP, chatkanal, wayfs hjemmeside og vores mailsystem. 

Adgangen til tjenesterne var retableret i løbet af onsdag aften.