Antivirus: Færre i Nordjylland end i resten af landet efterlever anbefaling

Nordjyderne trækker gennemsnittet ned i forhold til anvendelse af virusbeskyttelse.

Næsten ¾ af alle danskere efterlever i høj eller meget høj grad anbefalingen om at anvende antivirusprogrammer på deres computer. Bare ikke i Nordjylland, hvor det er under 2/3, der gør det. Det viser tal fra rapporten Danskernes informationssikkerhed, der blev udgivet i december sidste år.

Også hvad angår andelen af borgere, der kun i mindre eller noget grad efterlever anbefalingen overgår nordjyderne de andre regioner. Her er der tale om 1/4, mens de andre regioner ligger mellem 12 og 16 pct. Modsat er det Region Hovedstaden, der har den største andel af borgere, der oplyser, at de slet ikke efterlever anbefalingen, nemlig 10 pct.

Læs mere om antivirusprogrammer på sikkerdigital.dk. https://sikkerdigital.dk/borger/gode-raad/beskyt-dine-enheder-mod-virus/

Dataindsamlingen, der danner baggrund for tallene, er gennemført af analysebureauet Megafon for Digitaliseringsstyrelsen og DKCERT i sommeren 2020. En overordnet gennemgang og analyse af observationerne fra dataindsamlingen er gengivet i rapporten Danskernes Informationssikkerhed, der udkom lige før jul.

#Cybervoxpop

Vil du i højere grad efterleve anbefalingen om brug af antivirusprogrammer?