Antivirus: Erfaring vinder over ungdom

Brug af antivirus er ganske udbredt, men de ældste er bedst til at anvende det.

Ungdommen har stadig meget at lære, når det handler om at matche de ældste aldersgruppers efterlevelse af anbefalingen om at bruge antivirusprogrammer til beskyttelse af computeren.

Således viser tal, der ligger til grund for rapporten Danskernes informationssikkerhed, at 85 pct. af de 60-74-årige i høj eller meget høj grad efterlever anbefalingen, mens det samme gør sig gældende for 80 pct. af de 50-59 årige.

De yngste i undersøgelsen, de 18-29 årige trækker gennemsnittet over alle aldersgrupper på 74 pct. ned med knapt 60 pct., der oplyser, at de i høj eller meget høj grad efterlever anbefalingen. Også i denne aldersgruppe er der flest, 13 pct, der svarer ’slet ikke’ på spørgsmålet. Dvs. de overhovedet ikke efterlever anbefalingen.

Manglende kendskab er ingen undskyldning, eftersom stort set ingen svarer, at de slet ikke kendte anbefalingen. 

Læs mere om antivirusprogrammer på sikkerdigital.dk. https://sikkerdigital.dk/borger/gode-raad/beskyt-dine-enheder-mod-virus/

#Cybervoxpop

Vil du i højere grad efterleve anbefalingen om brug af antivirusprogrammer?