Ny direktør i DeiC

Den nye direktør skal arbejde ud fra en strategi om at styrke samarbejdet omkring digital forskningsinfrastruktur.

DeiCs bestyrelse har ansat Gitte Julin Kudsk som ny direktør pr. 1. januar 2021. Gitte kommer fra en stilling som sekretariats- og kommunikationschef i DeiC. En rolle, hun har bestridt siden etableringen af DeiC i 2012.

Ifølge en nyhed DeiCs hjemmeside sker ansættelsen som et led i etableringen af en ny organisation til at varetage koordineringen af det nationale samarbejde om digital forskningsinfrastruktur.

DeiC har hidtil været en juridisk enhed under Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvor DeiCs – og herunder DKCERTs - medarbejdere har været ansat på DTU. Det er hensigten, at DeiC fra starten af 2022 etableres som en selvstændig institution. Det kræver dog vedtagelse af den bagvedliggende lov.

Ny strategi

DeiC og det nationale landskab for digital forskningsinfrastruktur er under forandring, efter at universiteterne og Uddannelses og Forskningsministeriet i slutningen af 2019 udgav Strategi for nationalt samarbejde om digital forskningsinfrastruktur. En strategi, der bl.a. har til formål at styrke det danske internationale engagement i forhold til data management, European Open Science Cloud og High Performance Computing (HPC).

DeiC står for Danish e-infrastructure Cooperation og koordinerer den nationale digitale forskningsinfrastruktur som paraplyorganisation for de danske universiteter. DKCERT er en del af DeiC.

Links:

https://deic.dk/da/news/2020-11-18/nydirektor

https://ufm.dk/publikationer/2019/strategi-for-nationalt-samarbejde-om-digital-forskningsinfrastruktur