Disse typer sårbarheder blev registreret i 2018

I denne oversigt kan du se antallet af sårbarheder fordelt efter type i 2018.

2018 blev igen et rekordår med hensyn til det registrerede antal af sårbarheder.

USA’s National Vulnerability Database (NVD) registrerede således 16.555 sårbarheder i 2018, hvilket er godt 2.000 flere end i 2017.

I den nye trendrapport har vi blandt andet set på hvilke typer sårbarheder, der har været i 2018.

Fordelingen af de forskellige typer sårbarheder i 2018 kan ses i nedenstående graf.

Kilde: National Vulnerability Database og CVE Details, Trendrapport 2019.

Links:

Trendrapport 2019.