Datatilsynet: Sådan sletter du bedst personoplysninger

I en ny guide sætter Datatilsynet fokus på hvorfor, hvornår og hvordan personoplysninger skal slettes.

Datatilsynets krav i forbindelse med sletning af personoplysninger, der ikke længere skal opbevares, er nu specificeret på tilsynets webside.

Her gennemgås en række aspekter forbundet med sletning herunder passende slettefrister, procedurer for sletning og backup.

Datatilsynet giver ligeledes seks gode slette-råd. Anbefalingerne er følgende:

Tag stilling til slettefrister for de forskellige personoplysninger der behandles, med baggrund i behandlingens formål.

Dokumenter de fastsatte slettefrister.

Vær opmærksom på lovmæssige krav, som kan påvirke slettefristerne.

Fastlæg og dokumenter en procedure for sletning.

Fastlæg og dokumenter en procedure for opfølgning på, at sletning forløber som forventet.

Tænk sletning ind i behandlingen, så behandlingen indrettes således at eventuelle forskellige slettefrister kan opfyldes på en hensigtsmæssig måde i forhold til systemet, der anvendes.

Links: