- en organisation i DeIC  
FORSIDE | NYHEDER | FAQ | ARTIKLER | VEJLEDNINGER | KONTAKT | ANMELD | OVERSIGT


 PROFIL


DKCERT (Danish Computer Security Incident Response Team) er en tjeneste fra DeIC (Danish e-Infrastructure Cooperation). DKCERT er Danmarks akademiske CSIRT, der overvåger netsikkerheden for institutioner på forskningsnettet. DKCERT varsler om akutte trusler mod it-sikkerheden.


Aktiviteter
DKCERT modtager henvendelser vedrørende sikkerhedshændelser på eller relateret til forskningsnettet. DKCERT retter henvendelse til de involverede parter, giver forslag til løsning af problemerne og advarer andre, der kunne risikere at blive udsat for en tilsvarende hændelse. Det sker under hensyntagen til de berørte parters ønske om anonymitet og fortrolighed.

DKCERT scanner løbende it-systemerne på forskningsnettet for sårbarheder, så institutionerne kan lukke eventuelle sikkerhedshuller. Foruden de løbende scanninger kan institutioner bestille scanninger efter behov.

DKCERT offentliggør løbende nyheder her på hjemmesiden. Nyhedsartiklerne indeholder blandt andet advarsler om aktuelle sårbarheder, information om sikkerhedsrettelser og forebyggelse af sikkerhedshændelser.


Historien
DKCERT blev i forbindelse med en af Danmarks første hackersager i 1991 oprettet af UNI-C, der var en styrelse under Ministeriet for Børn og Undervisning. Inspirationen kom fra det amerikanske CERT Coordination Center (CERT/CC). DKCERT er i dag en tjeneste fra DeIC og er placeret på Danmarks Tekniske Universitets campus i Lyngby.

DKCERT er medlem af Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST), en international organisation med over 200 medlemmer fra hele verden, samt af den europæiske organisation Trusted Introducer.


Vision
DKCERT bygger på en vision om at skabe værdi for uddannelses- og forskningssektoren i form af øget informationssikkerhed. Det sker gennem offentliggørelse af viden om it-sikkerhed skabt gennem samarbejde med den offentlige og private sektor, forsknings- og undervisningsverdenen, samt internationale samarbejdspartnere.


Mission
Det er DKCERTs mission at skabe øget fokus på informationssikkerhed i uddannelses- og forskningssektoren ved at opbygge og skabe aktuel, relevant og brugbar viden. Denne viden gør DKCERT i stand til at offentliggøre og udsende advarsler og anden information om potentielle risici og begyndende sikkerhedsproblemer.


Samarbejdspartnere
CERT® Coordination Center  
Forum of Incident Response and Security Teams  
Trusted Introducer  
APCERT  
GovCERT  

 KONTAKT DKCERT

E-mail
cert@cert.dk

Send sikre informationer til DKCERT
DKCERTs officielle PGP nøgle kan hentes på:
http://pgp.surfnet.nl:11371/pks/lookup?op=get&search=0x79D294CE  DKCERTs officielle PGP nøgle

Adresse
DKCERT, DeIC
DTU, Asmussens Allé bygning 305
DK-2800 Kgs. Lyngby

+45 35 88 82 55 - alle hverdage 9-16 (fredag 9-14)

 SERVICE OG SUPPORT

Håndtering af sikkerhedshændelser
DKCERT håndterer udelukkende henvendelser om sikkerhedshændelser på forskningsnettet. Institutioner på forskningsnettet kan kontakte DKCERT pr. e-mail. Anmeldelser af sikkerhedshændelser kan også ske via særlig anmeldelsesblanket.

Anmeldelsesblanket  

DKCERT koordinerer informationen mellem de berørte parter og andre organisationer, som for eksempel udenlandske response teams og politiet. DKCERT har en rådgivende rolle og har ikke myndighed til at pålægge andre at foretage bestemte handlinger.

DKCERT kan være formidler af information mellem forskellige parter, der ønsker at være anonyme. Der kan oprettes fortrolig kommunikation mellem forskellige nationale og internationale parter, så information omkring hændelser og sårbarhed kan behandles.

DKCERT rådgiver om mulige trusler og kan hjælpe med at analysere f.eks. logfiler for at identificere angrebsmetoden.


Information
DKCERT offentliggør løbende nyheder om informationssikkerhed her på hjemmesiden. Information udsendes også via ugentlige nyhedsbreve samt på Twitter.

Tilmelding til nyhedsbrev  
@DKCERT på Twitter  


Scanninger
DKCERT foretager løbende sårbarhedsscanninger af it-systemerne hos institutioner på forskningsnettet.