DTU stopper samarbejdet med 10 udenlandske universiteter

For stor risiko for spionage.

I sidste uge kom det frem, at DTU har stoppet samarbejdet med syv kinesiske og tre iranske universiteter. Dette fremgik af et indslag i Radio4 den 2. juli, hvor der bringes et interview med DTUs prorektor Rasmus Larsen. Indslaget er siden er blevet refereret i en række medier, herunder Politiken, Berlingske og DR.

I interviewet i Radio 4 forklarer Rasmus Larsen, at beslutningen skyldes en risiko for ”uhensigtsmæssig vidensoverførsel”, hvilket kan være i form af spionage, overtrædelse af eksportkontrolregler, eller at den internationale partner ønsker at bruge forskningen på en måde, som DTU ikke understøtter. Konkret nævnes det, at de pågældende kinesiske og iranske universiteter har samarbejder med forsvaret og forsvarsindustrien i hhv. Kina og Iran.

Rasmus Larsen uddyber, at DTU tidligere har haft en ”landeneutral tilgang”, hvor alle samarbejder har været bedømt uafhængig af, hvilket land der var tale om. Men med henvisning til indførelsen af nye retningslinjer for alle universiteter i Danmark, som medfører en skærpet tilgang til internationalt samarbejde, er der ændret på den tilgang.

Med dette tænkes der på retningslinjerne fra URIS – Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejder – der i sin rapport fra 2022 pegede på, at der var behov for skærpet tilgang til forskningssamarbejder med blandt andre Kina. Nogle af punkterne i den rapport er, at man skal kende sine samarbejdspartnere, stille sig spørgsmålet om, hvorfor man samarbejder med dem og afgrænse, hvad man samarbejder om. Det er altså de spørgsmål, man har stillet sig på DTU og draget konsekvensen af.

På den kommende DeiC-konference til oktober vil der være et oplæg om netop de nye retningslinjer, og hvordan de skal understøtte en ændring i det mindset, som de traditionelt åbne og samarbejdsorienterede universitetsforskere har haft.

Dilemma

Rasmus Larsen bliver i interviewet i Radio4 spurgt om, hvad DTU går glip af ved at stoppe samarbejdet med de pågældende universiteter. Med det spørgsmål sætter intervieweren spot på lige akkurat det, som en risikovurdering skal rumme.

Rasmus Larsen svarer, at DTU ”..er her for at tjene den danske stat og det danske samfund” og "..det kan vi kun gøre godt, hvis universitetet har et udstrakt internationalt samarbejde", ".. så forskningen kan skubbes fremad og der er adgang til de bedste forskere i verden”. Det sker blandt andet ved at lave strategiske universitetssamarbejder, forklares det.

Men i forhold til de konkrete sag bedømmes det ikke som et stort tab, at de ti universiteter tages ud af ligningen blandt de tusindvis af universiteter i verden, slutter Rasmus Larsen.

Links:

https://radio4.dk/nyheder/ny-boykot-nu-dropper-dtu-samarbejde-med-kinesiske-og-iranske-universiteter-jCH1BPGfpI0NL0fcq6Cl