EU: Universiteter skal samarbejde med efterretningstjenester

Forskning skal beskyttes bedre.

Europas førende forskningsuniversiteter bør arbejde tættere sammen med kontinentets efterretningstjenester for at hjælpe med at sikre deres forskning mod at blive stjålet af fjendtlige stater.

Sådan lyder en anbefaling fra EU's medlemsstater ifølge en artikel i The Record.

En anbefaling eller henstilling – ”Council Recommondation” - er ifølge EU Monitor ”ikke-bindende retsakter, hvormed Den Europæiske Union har til hensigt at nå visse mål uden at pålægge en obligatorisk juridisk ramme. Anbefalinger kan vedrøre både EU's politikker og individuelle medlemslande.”

Formålet med anbefalingen, som blev vedtaget i sidste uge, er at "adressere forskningssikkerhedsrisici, der stammer fra internationalt samarbejde," og den fremhæver følsomheden omkring teknologier, der udvikles på tværs af grænser, herunder teknologiområder, som fx. avancerede halvledere, kunstig intelligens, kvante- og bioteknologier, som vurderes som særligt kritiske for Den Europæiske Unions økonomiske sikkerhed.

Relevansen af anbefalingen er oplagt for de fleste, idet risikoen for overførsel af viden, udenlandsk indblanding osv. er blevet større og større de seneste år, efter at der er observeret spionageindsatser, der menes sponsoreret af den kinesiske stat.

Skal lette informationsudveksling

En af de vigtigste anbefalinger fra ministerrådet omfatter, at informationsudveksling mellem forskningsinstitutioner og efterretningstjenester skal gøres lettere, "for eksempel gennem klassificerede og ikke-klassificerede briefinger eller dedikerede forbindelsesofficerer".  

I en anden anbefaling opfordres der til øget politisk fokus på de udfordringer, som tyveri af IP og vidensoverførsel kan udgøre. Her anbefales medlemslandene om at "..udvikle eller styrke tværsektorielt samarbejde inden for regeringen, især ved at samle politiske beslutningstagere med ansvar for videregående uddannelse, forskning og innovation, handel, udenrigsanliggender, efterretninger og sikkerhed."

I Storbritannien, som The Record kommer fra, advarede lederen af ​​Storbritanniens indenlandske efterretningstjeneste universitetsledere i april om truslen fra spionage og i den forbindelse kom det frem, at den britiske regering pt overvejer at lade den indenlandske sikkerhedstjeneste, MI5, udføre sikkerhedsundersøgelse af nøgleforskere, som involveret i akademisk arbejde, med et særligt fokus på forskning i dual-use, altså teknologier og viden, der har potentiel dobbelt anvendelse i civilt og militært.

Et lignende program er ifølge The Record på plads i USA, hvor NCSC - National Counterintelligence and Security Center - har et såkaldt ”Safeguarding Science”-initiativ, der forsøger at hjælpe forskersamfundet med at "designe foranstaltninger til at beskytte mod potentielt misbrug eller tyveri" af nøgleteknologier.

Links:

https://therecord.media/eu-research-universities-intelligence-agencies-foreign-espionage

 

 

Keywords: