Retningslinjer for informationssikkerhed: De ældste kender dem bedst

Cybervoxpoppen fortsætter. Nu med offentligt ansattes viden om informationssikkerhed, retningslinjer og adfærd.

Retningslinjer for informationssikkerhed i den offentlige sektor. En afgørende præmis for at offentlige sektor kan fungere og leve op til lovgivningen. Og afgørende for at medarbejdere kan udføre deres opgaver i overensstemmelse med det. Men kender de så reglerne?

Aldersmæssige forskelle

Dette spørgsmål - I hvilken grad er du bekendt med de informationssikkerhedspolitikker og/eller –retningslinjer, der er gældende for dit arbejde? - og mange andre blev et repræsentativt udsnit af offentligt ansatte i Danmark stillet i sommeren 2020 som led i arbejdet med analysen af Danskernes Informationssikkerhed, som blev publiceret i december.

Generelt er der et ganske højt kendskab til retningslinjerne blandt offentligt ansatte, idet 65 pct. svarer, at de i høj eller meget høj grad er bekendt med informationssikkerhedspolitikkerne og/eller retningslinjerne for deres arbejde. I 2018, hvor undersøgelsen blev gennemført sidst, svarede 57 pct. ”ja” og 42 pct. ”nej” på spørgsmålet om, hvorvidt de havde sat sig ind i it-sikkerheds- og informationssikkerhedspolitikken på deres arbejde.

Her i 2020-undersøgelsen kan der ses aldersmæssige forskelle i kendskabet. Bedst kendskab findes i aldersgruppen de 60-74-årige, hvor 74 pct. svarer, at de i høj eller meget høj grad er bekendt med retningslinjerne. Modsat er det kun 46 pct. af de 18-29 årige, der giver samme svar. Og dermed er de unge i høj grad med til at trække gennemsnittet ned.

Hvis man skal gøre noget ved kendskabet til retningslinjerne for informationssikkerhed i den offentlige sektor, skal man således sætte massivt ind med en undervisningsindsats af de unge.

Der er stort set ingen regionale forskelle, mens det mændene ligger højst med 68 pct og kvinderne 63 pct.

Cybervoxpop

Hvad gør du for at kende retningslinjerne for informationssikkerhed på din arbejdsplads?