Backup: De universitetsuddannede har lært lektien

Borgere med folkeskolen som højeste uddannelse er bagud med sikkerhedskopieringen.

Om universitetsuddannede sidder inde med for vigtig viden og information til at ville satse den, eller om de har lært det på den hårde måde vides ikke. I al fald er universitetsuddannede og folk med 'anden uddannelse' end erhvervsuddannelser og uddannelser af to-fire års varighed klart bedre til at efterleve anbefalingen om jævnlig backup end dem med folkeskolen eller studentereksamen som højeste uddannelse.

Således er det halvdelen af de universitetsuddannede og 53 pct. af dem med 'anden uddannelse', der i høj eller meget høj grad efterlever anbefalingen, mens det samme gør sig gældende for kun 38 pct. af dem med folkeskolen og 41 pct. af dem med studentereksamen som højeste uddannelse. Det viser tal fra rapporten Danskernes Informationssikkerhed.

Tilsvarende er det 26 pct. af de folkeskoleuddannede, der slet ikke efterlever anbefalingen, mens dem med 'anden uddannelse' også har en stor andel af respondenter, der spiller højt spil med deres data. 

Det er ellers god tone at tage jævnlig backup, for hvem har ikke prøvet, at computeren frøs eller på anden måde blev sat ud af spillet? Læs mere om backup og hvad man gør på sikkerdigital.dk

Højt kendskab

Langt de fleste kender anbefalingen. Måske er det et spørgsmål om en gang for alle at investere lidt tid i at sætte sig ind i metoder til backup. Og ikke mindst teste, at backup’en kan genskabes. For hvad nytter det at have en backup, hvis den ikke er tilgængelig?

Dataindsamlingen, der danner baggrund for tallene, er gennemført af analysebureauet Megafon for Digitaliseringsstyrelsen og DKCERT i sommeren 2020. En overordnet gennemgang og analyse af observationerne fra dataindsamlingen er gengivet i rapporten Danskernes Informationssikkerhed, der udkom lige før jul.

#Cybervoxpop

Vil du i højere grad begynde at tage backup af dine data på din computer?