Brug af VPN: Stor del af kvinderne kender ikke anbefalingen

Mændene overgår kvinderne på alle parametre ift. efterlevelse af anbefalinger om VPN bortset fra to.

En gylden regel ved brug af trådløse netværk er at anvende en VPN-forbindelse. VPN står for virtuelt private network og er ofte beskrevet som en tunnel, der tilvejebringer en sikker forbindelse mellem en enhed og internettet. Med en VPN behøver man ikke bekymre sig, for at andre kigger med, hvis man bruger et åben trådløst netværk uden kode, eller hvor alle har samme kode.

Den bekymring har mange af danskerne tilsyneladende ikke. Eller rettere: Har de bekymringen, kommer den i al fald ikke til udtryk i efterlevelse af anbefalingen om brug af VPN. Således er der ifølge i Danskernes Informationssikkerhed kun 24 pct. af danskerne, der i høj grad eller meget høj grad efterlever anbefalingen. Samlet set er det 21 pct. af kvinderne og 26 pct. af mændene.

Som det fremgår af figuren overgår mændene på alle parametrene kvinderne på nær to. Selv i svarkategorien ’Slet ikke’ er der større andel af mænd. Det kan tyde på to ting: At mændene er mere risikovillige end kvinderne, og/eller at mændene i højere grad ved, hvad de gør og ikke gør. Dette fremgår også tydeligt af grafen, hvor næsten halvdelen af kvinderne enten ikke kender anbefalingen (24 pct) eller svarer 'Ved ikke' (24 pct) på spørgsmålet om efterlevelse. For mændene er det halvt så mange, nemlig 24 pct, der ikke kender anbefalingen (12 pct) eller ikke ved, om de bruger VPN (12 pct).

Dette tyder på, at der er et stort vidensgab mellem kvinderne om mændene, hvad VPN-anvendelse angår.

Vil du lære mere om fordelene ved VPN og anvendelse af det i forbindelse med brug af trådløse netværk, kan du læse mere om det på sikkerdigital.dk.

Dataindsamlingen, der danner baggrund for tallene, er gennemført af analysebureauet Megafon for Digitaliseringsstyrelsen og DKCERT i sommeren 2020. En overordnet gennemgang og analyse af observationerne fra dataindsamlingen er gengivet i rapporten Danskernes Informationssikkerhed, der udkom lige før jul.

#Cybervoxpop

Vil du i højere grad anvende VPN ifm. brug af åbne trådløse netværk, der ikke har en kode, eller hvor alle benytter den samme kode?