Bruger du trådløst netværk uden kode? Mange unge gør

Der er kamp om de trådløse netværk uden kode mellem de unge.

De unge mellem 18 og 29 år er dårligst til at efterleve anbefalingen om, at man bør undgå at bruge trådløse netværk uden kode, eller hvor alle benytter den samme kode. Således svarer kun 39 pct. af de unge i undersøgelsen Danskernes Informationssikkerhed, at de i høj eller meget høj grad efterlever anbefalingen. Modsat er det hele 61 pct. i aldersgruppen 50-59 år og 60-69 år, der i høj eller meget høj grad efterlever anbefalingen .

44 pct. af de unge efterlever i mindre eller nogen grad anbefalingen, mens 13 pct. gør det slet ikke. De unge overstiger dermed alle de andre aldersgrupper på spørgsmålet om usikker adfærd ved brug af trådløse netværk uden kode. 

Det er næppe overraskende, men at over 60 pct. af de modne og 58 pct af de ældste i undersøgelsen scorer højt er alligevel bemærkelsesværdigt.

Udfordringen med trådløse netværk uden kode eller fælleskode er, at netværket ikke er beskyttet. Det betyder, at andre brugere på internettet potentielt kan se de data, man sender og modtager. Tilsvarende kan man selv med de rette værktøjer se de data fra andre på netværket.

Mere information om trådløse netværk kan findes på sikkerdigital.dk.

 

#Hvadgørduselv? - Deltag i vores cybervoxpop

Vil du i højere grad efterleve anbefalingen om undgå at anvende åbne trådløse netværk, der ikke har en kode, eller hvor alle benytter den samme kode?