Backup: Flere i Region Syddanmark lever datalivet farligt

Borgere i Region Syddanmark er bagud med sikkerhedskopieringen.

Et flertal af borgere i Region Syddanmark efterlever kun i nogen/mindre grad eller slet ikke anbefalingen om jævnlig backup af data på deres computer.

Det viser tal fra rapporten Danskernes Informationssikkerhed.

Således er det hele 24 pct. slet ikke efterlever anbefalingen, mens 33 pct. der placerer sig i mellemkategorien - i nogen grad eller mindre grad. Modsat er det 40 pct., der i høj eller meget høj grad efterlever anbefalingen. Dermed står borgere i Region Syddanmark svagest i forhold til borgere i de øvrige regioner. De bedste til i høj eller meget høj grad at efterleve anbefalingen er borgere i Region Sjælland med 48 pct. og borgere i Region Hovedstaden med 47 pct. Det er også i Region Sjælland, vi finder den mindste andel af borgere, der svarer ’slet ikke’ på spørgsmålet om efterlevelse af anbefalingen om jævnlig backup af data på computerne, nemlig 10 pct.  

Manglende kendskab til anbefalingen er ikke en undskyldning, eftersom langt de fleste kender anbefalingen. Kun to pct. af borgerne oplyser, at de ikke kender anbefalingen. 

Du kan læse mere om backup og hvad man gør på sikkerdigital.dk

#Cybervoxpop

Vil du i højere grad begynde at tage backup af dine data på din computer?