Webinar: Mere videndeling fra DKCERT

Husk webinaret torsdag den 17.12.

Husk at tilmelde dig webinaret på torsdag den 17. december om DKCERTs initiativer for 2021. Initiativer, der har til formål at øge videndelingen og erfaringsudvekslingen. Blandt initiativerne er MISP’en – malware information sharing platform – som i 2021 skal tilbydes alle universiteterne.

Et andet initiativ er beredskabsøvelser, som DKCERT vil introducere et koncept for, og som ligeledes bliver et tilbud til institutionerne på forskningsnettet. Her vil der blive trukket på de erfaringer, DKCERT har gjort i forbindelse med deltagelsen i Géants træningslejre i krisestyring og beredskab for de ansatte på de europæiske forskningsnet.

Webinaret er henvendt til it-afdelinger og sikkerhedsfolk på forskningsnettet.  

Det er gratis at deltage i webinaret. Tilmelding foregår via DeiCs hjemmeside.